شنبه 14 تیر 1399

نگرانی مردم ایلام به دنبال قطع ۱۵۰ اصله درخت دراین منطقه

قطع بيش از 150 اصله درخت کهنسال کاج در پارک ملت شهر ايلام توسط نيروهاي شهرداري باعث نگراني و اعتراض جمعي از مردم اين شهر شده است.
 
گزارش خبرنگار ايرنا به نقل از جمعي از مردم اين شهر حاکيست پارک ملت به لحاظ موقعيت و ساختار طبيعي آن از زمانهاي گذشته مورد استقبال مردم محلي و گردشگران قرار مي گرفت اما متاسفانه شماري از درختان اين پارک از سوي شهرداري ايلام قطع شد.
يکي از شهروندان ايلامي در اين خصوص گفت : وجود درختهاي بزرگ و زيباي چنار و کاج با قدمت بيش از 150سال زيبايي خاصي به بخش ورودي شهر ايلام بخشيده بود.
"اکبر ياري " افزود: اين پارک همچنين در فصل تابستان مامن رهگذران و عابران بود و در زمستان نيز سرسبزي کاجهاي بزرگ آن نماي زيبايي به شهر مي داد.
وي با انتقاد از اين عملکرد شهرداري ايلام گفت : در کشورهاي خارجي دوستداران محيط زيست و منابع طبيعي براي شکستن يک درخت راهپيماييهاي گسترده اي انجام مي دهند حال آنکه در اين استان هيچ عکس العملي از سوي هيچ کس صورت نگرفت.
وي تسريع کرد: استان ايلام به دليل طبيعت بکر و زيبا يکي از مناطق جذاب و ديدني کشور است که مردم استانهاي ديگر براي لذت بردن از طبيعت آن مسافت هزاران کيلومتري را طي مي کنند حال آنکه با بي توجهي به اين موهبت الهي و قطع درختان موجب تخريب آن مي شويم.
يکي ديگر از شهروندان ايلام گفت : در تعطيلات نوروزي و در غياب شهروندان عادي که به دامن طبيعت و مسافرت رفته بودند، شهرداري ايلام اقدام به قطع درختان کهنسال پارک ملت کرد.
"عليرضا ياري" افزود: افرادي که درختان را قطع مي کردند در پاسخ به اعتراض شهروندان حاضر در پارک "احياي زمين براي احداث ساختمان اداري شهرداري" را دليل اين کار عنوان مي کردند.
وي ادامه داد:شهرداري بايد متولي ايجاد و توسعه فضاي سبز و پارکها شود اما متاسفانه در ايلام مبادرت به قطع درختان بزرگ و از بين بردن يک پارک ملي و عمومي مي کند.
وي افزود: جاي بسي شگفتي است و مسوولان بايد در اين خصوص به دوستداران و حافظان محيط زيست پاسخگو باشند.
در همين حال نائب رييس شوراي اسلامي شهر ايلام در خصوص قطع درختان کهنسال پارک ملت ايلام و اعتراضات مردمي گفت :در سفر دوم رياست جمهوري و هيات محترم دولت به استان ايلام مبلغي براي احداث کانون مهر بازنشستگان مصوب شد.
وي افزود :‌ به جز پارک "ملت "جايي در شهر براي اجراي اين مصوبه نداشتيم و در غير اين صورت اعتبار برگشت مي خورد.
"جعفر حيدري " افزود: پس از کش و قوسهاي فراوان و بررسيهاي زياد با وجود مخالفتهاي اعضاي شوراي شهر به دليل فشارهاي وارده از ناحيه برخي افراد مسوول متاسفانه مجبور به صدور مجوز براي قطع درختان به منظور احداث ساختمان اداري کانون بازنشستگان تامين اجتماعي شديم.
وي ادامه داد: در اين راستا متاسفانه حداقل 90 اصله درخت 80ساله با مجوز از بين رفته اند
و تغيير کاربري بخشي از اين پارک از فضاي سبز به ساختمان اداري انجام شد.
وي ادامه داد: تاکنون شمار زيادي از شهروندان از طريق پيام کوتاه ، تلفن و مراجعه حضوري اعتراض خود را نسبت به اين اقدام نشان داده اند که اکنون شورا اقدام به برگزاري نشست فوق العاده نموده است.
وي گفت : به رغم تلاشهاي زياد شورا که حاضر به قبول اين خواسته - يعني قطع درختان - نبود اما متاسفانه به دليل فشارهاي زياد مجبور به قبول اين امر شديم زيرا اگر ما مجوز نمي داديم از طريق ديگر مراجع اين مجوز را اخذ مي کردند.
وي اظهار داشت : در مصوبه اعضاي شوراي شهر براي احداث ساختمان اداري يک منطقه از پارک در نظر گرفته شد که فضاي سبز پارک ملت احيا نشده باشد اما متاسفانه به دليل فضاي زياد ساختمان اداري ناچار به قطع درختان شديم.
به گفته اين مسوول ، اداره تامين اجتماعي حدود 15 هزار متر مربع زمين در منطقه موسوم به فرودگاه قديم شهر ايلام دارد اما آنها استفاده از اين زمين به منظور احداث ساختمان مورد نظر را رد کردند.
وي گفت :اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام براي جبران اين اقدام ، در نظر دارد حدود هزار درخت در يک منطقه ديگر از شهر غرس نمايد تا شايد جبران اين اقدام ناپسند شود.

نظرات ارسال نظر