شنبه 21 تیر 1399

استخدام ۲۳۰ آموزشیار نهضت سوادآموزی ایلام

وي گفت: طرح جذب اين افراد در راستاي ايجاد تفاهم نامه بين آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي انجام مي شود.

عبدولي زرامين با بيان اينکه براساس شيوه نامه ابلاغي، براي استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي تمامي مشمولان بايد از ابتداي ورود به خدمت تا پيش از صدور حکم استخدامي داراي 60 ماه سابقه خدمت منظم و مداوم در نهضت سوادآموزي باشند، افزود: تمامي آموزشياراني که داراي رأي قطعي ديوان عدالت اداري هستند، بر اساس اين تفاهم نامه استخدام خواهند شد.

وي با اشاره به اينکه مشمولان اين طرح در استان ايلام حدود 230 آموزشيار(زن و مرد) هستند، اظهار داشت: واجدان شرايط اين طرح بايد براي کسب اطلاعات بيشتر، به دفاتر نهضت سوادآموزي در شهرستانها و مناطق محل سکونت، مراجعه کنند.

نظرات ارسال نظر