زهرا آغاجری در ایلام، خطاب به احمدی نژاد ؛ یادشان رفته امام فرمان داد اینها را جمع کنید.

زهره آغاجری گفت : افرادی که تا دیروز در مقابل حرف امام می ایستادند امروز خودرا مدافع امام می دانند و از هر شیوه ی ناجوانمردانه ای برای رسیدن به قدرت استفاده می کنند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد 88 و یاران اصلاحات مهندس موسوی خانم زهره آغاجری در جمع پرشور مردم ایلام در مراسمی که به همت کمیته بانوان ستاد یاران اصلاحات برگزار شد با اشاره به اتفاقات مناظره مهندس موسوی و دکتر احمدی نژاد اظهار کرد: عجب داستان تلخی است صاحبان زور خود را تنها و صاحبان حزب پادگانی خود را بی کس می دانند. وی افزود: آقایان که امروز مدعی می شوند ما چکار به موی خانمها داریم یادشان رفته در فاصله سالهای 63 تا 68 چگونه رفتار می کردند که امام فرمان داد اینها را جمع کنید ، یادشان رفته در همین سال 84 طرح امنیت اجتماعی را تصویب کردند و در آن نیروی انتظامی را مسئول تعیین نوع پوشش زنان و مردان ، تنظیم روابط زنان و مردان و جداسازی جنسیتی در اماکن عمومی کردند.

آغاجری با بیان اینکه آقایان وقتی به هاشمی و ناطق توهین می کنند فراموش نکنند که استاندار چه زمانی بودند، فراموش نکنند که استاندار هاشمی بودند و رئیس ستاد ناطق اضافه کرد : آقایان یادشان رفته که در سال 63 کی ها می گفتند آنکه حجاب ندارد شوهرش غیرت ندارد ، یادشان رفته آن سالها چه کسانی شبانه در بین دانشگاهها دیوار می کشیدند چرا کارهای تلخ خود را به دیگران نسبت می دهند آقای احمدی نزاد که ادعا می کند مخالف بستن روزنامه هاست یادش رفته در دادگاه سلام چفیه بر گردن در کنار اعضای گروه فشار نشسته بودند. وی با اشاره به اینکه ستاره دار شدن زمان دکتر معین مربوط به کسانی بود که مدارکشان ناقص بود اما زمان آقای احمدی نژاد کسانی که ستاره دار می شدند از تحصیل محروم می شدند گفت : حتی زمان طاغوت هم اینجوری نبود که کسی را به خاطر عقیده اش از تحصیل محروم کنند آقایان که همه چیز را تکذیب می کنند دوربین های مدار بسته ی دانشگاه های یاسوج و خرم آباد را هم تکذیب می کنند ؟ گیت های امنیتی درب دانشگاه تهران را هم تکذیب می کنند ؟ آقایان اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

زهره آغاجری به نمایش عکس خانم رهنورد توسط احمدی نژاد در مناظره با موسوی اشاره و آن را شیوه ی کثیف تبلیغاتی همانند شیوه های معاویه عنوان کرد و افزود : امروز در حالی به خانم رهنورد توهین می شود که آقایان به خاطر نمی آورند وقتی خانم رهنورد برای مبارزات انقلابی زندانی می شد و آن زمان که ایشان دانشجو بودند یا کتاب قرآن پژوهشی منتشر می کردند آنها یک بچه دبستانی بودند فراموش کردند که خدمات مهندس موسوی و همسرشان به انقلاب و اسلام آنقدر ارزنده بود که دکتر شریعتی در آن شرایط خطاب به آنها گفتند : کمکی که این زوج جوان به اسلام کرده اند کسی نکرده است.

وی افزود : آقای احمدی نژاد یادش رفته که زمان استانداری در مورد هاشمی می گفتند : نام هاشمی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی به نیکی ثبت خواهد شد که حالا برای منافع خود به همه چیز و همه کس توهین می کنند.

آغاجری با اشاره به سفرهای سوری در شهرستانها و توزیع پول در جامعه در روزهای نزدیک به انتخابات اضافه کرد: این بازیها در زمان طاغوت هم بود این بازیها را فرح هم در می آورد ، می رفت در روستاها نان به تنور می چسباند ، ما انقلاب کردیم که این شیوه ها را برداریم اما متاسفانه این روشها دارد احیا می شود. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز