حلقه مفقوده اشتغال مولد و پایدار جوانان ، مهارت آموزی است .

حلقه مفقوده اشتغال مولد و پایدار جوانان ، مهارت آموزی است . مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام در جمع کارشناسان و رؤسای مراکز استان اعلام داشت ، حلقه مفقوده اشتغال مولد و پایدار در کشور به کار بلدی و مهارت آموزی بر می گردد . و باید برای رفع خلع ساختار اشتغال جوانان به توسعه فرهنگ مهارت آموزی بپردازیم و با توجه به سیاستهای دولت و اجرای اصل 4 قانون اساسی باید فرهنگ پشت میزنشینی وکارورزی را فراموش کنیم . حمیدرضا خانپور سرمایه گذاری دولت در بخش مهارت های فنی و حرفه ای را سبب توسعه استان خواند و از مسئولین ارشد استان درخواست نمود تا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را برای ارتقاء سطح مهارت جوانان عزیز و کارگران زحمتکش استان با توسعه ، تجهیز و به روزرسانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای مساعدت و یاری کنند . خانپور اعلام کرد با سرمایه گذاری در آموزش فنی و حرفه ای و تقویت آموزشهای مهارتی بتوانیم بستر رشد و توسعه پایدار ملی را فراهم سازیم . ایشان اولویت کاری سال 1388 را ارتقاء مهارت شاغلین در بخش های مختلف صنعت ، خدمات و کشاورزی ، آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش در مناطق محروم و روستایی خواند و از جوانان عزیز استان درخواست نمود تا با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مهارت های لازم مورد نیاز و تقاضای جامعه را با عشق و علاقه فرا گیرند و بتوانند اشتغال مولد و پایداری را در جامعه داشته باشند .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز