راه اندازی سایت فرمانداری مهران

سایت فرمانداری مهران برای دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار در خصوص بازارچه مرزی (صادرات، واردات، مزایده و مناقصه) و خروج و ورود زوار و ترانزیت سوخت و کالا از طریق مرز بین المللی به آدرس WWW.Farmandari-mehran.ir راه اندازی شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز