ثبت ملی «تنگه رازیانه» ایلام در فهرست آثار طبیعی

«تنگه رازیانه» واقع در استان ایلام در فهرست آثار طبیعی ملی قرار گرفت.
مسعود اسکندری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: تنگه رازیانه واقع در استان ایلام یکی از مناطق طبیعی و بکر است که دارای محیط بی نظیری برای تفریح و گردشگری است. این تنگه در مسیرجاده ایلام به شهرستان دره شهرواقع است و هرساله تعداد زیادی گردشگر به دلیل طبیعت بکر و بی مانندش از آن بازدید می‌کنند. وي با اشاره به این که این اثر طبیعی به تازگی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون علاوه بر این اثر طبیعی، 10 اثر طبیعی دیگر در استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز