دوشنبه 22 مهر 1398

عملیات اجرایی باند دوم جاده مهران - مرز بین المللی آغاز شد

فرماندار مهران در اين آيين گفت: عمليات ساخت باند دوم راه مهران به مرز بين المللي 11 کيلومتر طول دارد.
"ولي اله حياتي" بيان کرد: براي اجراي اين طرح 10 ميليارد ريال اعتبار ملي اختصاص يافته است.
وي با بيان اينکه مرحله نخست اين طرح پارسال به بهره برداري رسيد افزود: تکميل اين طرح نقش بسزايي در تسهيل توسعه صادرات کالا و تردد زوار به عراق دارد.
به گفته او، با توجه به ميزان تردد خودرو در اين محور براي صادرات کالا و زوار، تسريع در تکميل باند دوم اين محور ارتباطي در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.

نظرات ارسال نظر