ستاد موسوی در ایلام: موسوی روشنفکری معتقد به اسلام ناب است

رييس ستاد مرکزي ميرحسين موسوي در استان ايلام گفت: موسوي روشنفکري مترقي و مسلماني معتقد به اسلام ناب است.
 
به گزارش ايرنا، "محمد جعفر مرواريد" روز يکشنبه در جمع شماري از مردم ايلام در محل ستاد مرکزي حمايت از موسوي بيان کرد:باورهاي متحجرانه پاسخگوي اداره کشور و حرکت به سوي آينده روشن و رضايتبخش نيست.
اکنون تفکري بايد اداره کشور را در دست گيرد که اعتقادي به تحجر نداشته و به دين مترقي و پيشرفته پايبند باشد.
او ادامه داد: يکي از مسايل مهم کشور در حوزه هاي مختلف جنگ ميان تحجر و روشنفکري اسلامي است که حتي ريشه هاي آن به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر مي گردد.
وي اضافه کرد: از سال 42 تا 57 همواره بين اين دو رويکرد رقابت و ستيز وجود داشت که يک گروه به دين مبتني بر روشنفکري اسلامي و ديگري به باورهاي متحجرانه اعتقاد داشتند.
او افزود: رقابت بين اين دو تفکر حتي پس از رحلت امام خميني (ره) در کشور ادامه يافت و در مقاطعي باورهاي مبتني بر تحجر اداره امور اجرايي را نيز بدست گرفت.
مرواريد اظهار داشت: ما به تفکري اعتقاد داريم که اساس آن بر پايه روشنفکري اسلامي است و بهترين روش را براي اداره و مديريت کشور ديني قرار داده که پاسخگوي نيازهاي امروزي جامعه و مردم است.
رييس ستاد مرکزي مهندس موسوي در استان ايلام بيان کرد: آقاي موسوي به عنوان يکي از نمادهاي اين باور و روشنفکري مسلمان قصد دارد در حوزه مديريت اجرايي کشور تحول ايجاد کند.
وي گفت: چنانچه آقاي موسوي پيروز انتخابات شود و اين تفکر مديريت اجرايي کشور را در دست گيرد بسياري از مشکلات کنوني جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي مختلف داخلي و خارجي مرتفع خواهد شد.
مرواريد افزود: آقاي موسوي روشنفکري مترقي و مسلماني معتقد به اسلام ناب است که مي تواند سرمنشا بسياري از تحولات مثبت در کشور و خدمتگزاري صادقانه و بدون منت به ملت باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز