پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

پروژه توسعه باند فرودگاه ایلام به پایان رسید

 مديركل راه و ترابري استان ايلام گفت: پروژه توسعه باند فرودگاه شهداي ايلام به اتمام رسيد.

محمدامين نصرالهي‌زاده امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام افزود: كار توسعه باند فرودگاه شهداي ايلام از نيمه دوم سال جاري شروع شده و پس از گذشت پنج ماه در روزهاي گذشته عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است.
وي ادامه داد: در اجراي اين طرح طول باند فرودگاه شهداي ايلام از 2 هزار و 800 متر به سه هزار و 200 متر افزايش يافته است كه براي نشست و برخاست هواپيماهاي نيمه سنگين در تمام شرايط جوي ضرورتي اجتناب ناپذير بود.
اين مسئول اضافه كرد: براي اجراي اين پروژه قراردادي به مبلغ 50 ميليارد ريال با پيمانكار مربوطه در استان ايلام منعقد شد تا ظرف مدت چهار ماه اين پروژه به اتمام برسد.
نصرالهي‌زاده تصريح كرد: امروز نيز پس از گذشت پنج ماه از زمان توسعه باند فرودگاه عميليات اجرايي آن به اتمام رسيده و در حال حاضر كار خط كشي باند فرودگاه در حال اجراست كه اين پروژه نيز طي امروز و يا فردا به اتمام مي‌رسد.
مديركل راه و ترابري استان ايلام گفت: فرودگاه شهداي ايلام در سفر هيئت دولت توسط رئيس جمهور و هيئت همراه مورد بازديد قرار گرفت و توسعه باند فرودگاه ايلام در رديف مصوبات سفر هيئت دولت به استان ايلام قرار گرفت كه به آن توجه ويژه‌اي شد.
وي ادامه داد: با تكميل طرح توسعه فرودگاه شهداي ايلام ابتدا شيب تند باند اين فرودگاه حذف شده و سپس طول باند از دو هزار و 800 متر به سه هزار و 200 متر افزايش يافته است.
نصرالهي‌زاده تصريح كرد: با بهره‌برداري از طرح توسعه فرودگاه ايلام امكان فرود هواپيماهاي نيمه سنگين از جمله ايرباس 200، بوئينگ 737 و 727، بوكر و توپولف در فرودگاه ايلام ميسر خواهد شد.
وي گفت: اكنون براي بازگشايي اين فرودگاه مشكلي فني وجود نداشته و بايد شركت‌هاي هواپيمايي در اولين فرصت نسب به برقراري پروازهاي خود در اين فرودگاه اقدام كنند.
پروازهاي فرودگاه شهداي ايلام از پنج ماه گذشته تاكنون به علت توسعه باند آن تعطيل شده است.

نظرات ارسال نظر