کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد استانها در اجرای شیوه نامه تفکیک اموزش از سنجش مهار

کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد استانها در اجرای شیوه نامه تفکیک اموزش از سنجش مهارت توسط استان ایلام روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام اعلام داشت، در ارزیابی عملکرد استانها از اجرای شیوه نامه تفکیک آموزش از سنجش مهارت استان ایلام رتبه نخست را کسب کرد. شیرمحمد شهبازی مسئول سنجش مهارت استان گفت کسب امتیاز نخست شیوه نامه مذکور حاصل تلاش و کوشش اداره آزمون و سنجش مهارت استان بوده که براساس آیتم های ارسالی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور توانستیم 100% شیوه نامه را اجرایی کنیم . شهبازی اعلام کرد مقام عالی سازمان از استان ایلام تشکر و قدردانی نموده و پیش بینی می کنیم بتوانیم رتبه نخست عملکرد یکساله را نیز بدست آوریم.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال