دوشنبه 5 خرداد 1399

بیش از ۲۵هزار یتیم در کشور عراق تحت پوشش کمیته امداد هستند

مشاور سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) اظهار كرد: انتقال تفكر امام (ره) و كميته امداد به 10 كشور اسلامي از مواهب اين نهاد انقلابي است.

به گزارش ايسنا، جليل بوجار در گردهمايي دانشجويان و طلاب علوم ديني كميته امداد استان ايلام اظهار كرد: تاسيس تشكيلاتي به نام امام در خارج كشور توسط مردم لبنان بدون دريافت هيچ كمكي از سوي ايران و تحت پوشش قراردادن بيش از 25 هزار يتيم در كشور عراق نمونه‌هايي از تاثير تفكر امام (ره) و انقلاب اسلامي است.

وي با بيان اين كه كميته امداد يكي از يادگارهاي ارزشمند امام است، اضافه كرد: فرمان تاسيس كميته امداد توسط امام (ره) درست سه دقيقه بعد از انقلاب نشان از حمايت امام (ره) از مردم محروم و مظلوم و اهميت اين موضوع دارد.

بوجار با اشاره به اين كه فرمان تاسيس كميته امداد به صورت رسمي در سال 57 صادر شد اما از سال 42 فعاليت‌هاي كمك به محرومان به صورت غيررسمي انجام مي‌گرفت افزود: اين استراتژي كه امام(ره) در پيش گرفت برگرفته از قرآن و تعاليم ديني است و لذا جا دارد كه به روح بلند امام (ره) تبريك گفت.

عليرضا ابراهيمي، مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان ايلام نيز در اين گردهمايي ضمن بيان اين كه حوزه فرهنگي يكي از حوزه‌هاي فعال و پوياي نهاد است، ادامه داد: در اين حوزه نزديك به 30 سرفصل كاري وجود دارد و در ابعاد مختلف به دانشجويان، دانش آموزان و طلاب خدمت ارائه مي‌دهند.

وي با بيان اين كه نزديك به 3 هزار و 500 دانشجو و طلاب ايلامي در حال حاضر تحت پوشش اين نهاد قراردارند، عنوان كرد: از اين تعداد 2 هزار و 309 نفر دانشجوي دفتر، يكهزار و 108 نفر پسر، 66 نفر طلاب خواهر و 9 نفر طلاب پسر هستند.

ابراهيمي با اشاره به اين كه با تصويب چند برنامه 200 ميليون تومان فوق العاده براي دانشجويان و طلاب استان اختصاص يافت، يادآور شد: در حال حاضر هيچ گونه مشكلي براي پرداخت شهريه دانشجويان نداريم و با اين برنامه‌ها مشكلات بيش از 800 نفر از دانشجويان مرتفع شده است.

نظرات ارسال نظر