مدیرکل زندان‌های ایلام: یک سوم معتادان زندانی استان تحت درمان متادون قرار گرفته‌اند

مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني استان ايلام گفت: درمان معتادين به روش علمي يكي از برنامه‌هاي مهم كاهش آسيب زندانيان است.

عليرضا بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)؛ اظهار كرد: هم درمان با MMT (متادون) و هم سم‌زدايي تقريبا براي كليه معتادين متقاضي كه واجدشرايط باشند، اجرا شده و اين افراد تحت پوشش درمان قرارگرفته‌اند.

وي با بيان اين كه معتادين طبق پروتكل اجرايي طرح درمان متادون درمان مي‌شوند، افزود: بر طبق يكي از شرايط اين پروتكل معتادين پرخطر در اولويت طرح درمان قرار مي‌گيرند.

بابايي معتادين پرخطر را شامل معتادين تزريقي معتادين داراي بيماري‌هاي عفوني و معتادين داراي نابهنجاري‌ اخلاقي عنوان و بيان كرد: افرادي كه رفتارهاي پرخطر ندارند، ولي با اين وجود به دنبال ترك اعتياد هستند در اولويت‌هاي دوم و سوم درمان قرار مي‌گيرند.

مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني استان با اشاره به اين كه يك سوم كل معتادين زنداني شامل پروتكل متادون درماني هستند درباره آموزش‌هاي زندانيان در طول سپري كردن زمان حبس، گفت: هيچ مددجويي در هيچ نقطه‌اي از زندان‌هاي استان وجود ندارد كه حداقل تحت آموزش يك حرفه قرار نگيرد.

وي با بيان اين كه حق در مواردي بعضي از مددجويان تا 20 آموزش را نيز پشت سر مي‌گذارند، اظهار كرد: كليه آموزش ديدگان به صورت رايگان از اين خدمات آموزشي بهره‌مند مي‌شوند و پس از اتمام دوره‌ها نيز مدرك معتبر سازمان فني حرفه‌اي را بدون اشاره به زنداني بودن اين افراد در مدرك آن‌ها دريافت مي‌كنند.

بابايي تنها اموري را كه طبق آيين نامه به سازمان زندان‌ها تكليف شده‌اند ورزش (به صورت خاصي ورزش صبحگاهي) و سوادآموزي ذكر و تصريح كرد: ساير امور از قبيل عبادات و كلاس‌هاي احكام هيچ گونه اجباري ندارند و صرفا ابزارهاي تشويقي هستند.

او با اشاره به اين كه برخي ورزش‌ها از ورزش صبحگاهي فراتر رفته و علاوه بر ورزش قهرماني تبديل به ابزارهايي براي پركردن اوقات فراغت زندان‌ها شده‌اند، افزود: كلاس‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي نيز هرچند طبق آيين نامه تكليف نيستند اما در برنامه كاهش آسيب تقريبا به صورت تكليف همراه با تشويق هستند.

مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني استان خاطر نشان كرد: كليه زندانياني كه حكم قطعي آن‌ها صادر شده و بيش از 6 ماه محكوميت حبس را داشته باشند پس از گذراندن دوره‌هاي فني و حرفه‌اي تاييد به فني حرفه‌اي دريافت كرده و داراي مدرك پايان خدمت و ساير شرايط لازم باشند 10 ميليون تومان وام دريافت خواهند كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز