دوشنبه 23 تیر 1399

طلاق در اصفهان و کردستان و خودکشی در ایلام از مهم‌ترین آسیب‌هاست

مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به اولويت آسيب‌هاي اجتماعي در هر استان گفت: انواع آسيب‌هاي اجتماعي در استان‌هاي كشور يكسان نيست؛

به‌عنوان مثال در اصفهان و كردستان بحث طلاق مهم‌ترين آسيب است، در حالي كه در استان ايلام، خودكشي بيشترين آسيب را به‌خود اختصاص داده است.

سيدحسن موسوي چلك افزود: در اين راستا كميته آسيب‌هاي اجتماعي با شناسايي و اولويت‌بندي آسيب‌ها مي‌تواند بسيار كارگشا باشد. وي از تاثير چشمگير تشكيل كميته امور آسيب‌هاي اجتماعي در استان‌ها در راستاي ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي در سال‌جاري خبر داد.

موسوي‌چلك در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: تشكيل كميته امور آسيب‌هاي اجتماعي فرصت مناسبي بود تا سازمان بتواند از اين طريق مديريت خود را در حوزه آسيب‌ها اعمال كند.

وي مسئوليت‌پذيري، برنامه‌ريزي، نظارت، گزارش‌گيري از استان‌ها، تحقق رويكرد تمركززدايي و تغيير جايگاه سازمان از يك عضو به مدير بخش آسيب‌هاي اجتماعي را از محاسن اين كار عنوان كرد.

نظرات ارسال نظر