۱۷ هزار تن گوشت قرمز در ایلام تولید شد

معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: امسال تاكنون 17 هزار تن گوشت قرمز در ايلام توليد شده است. يونس احمدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام افزود: اين ميزان توليد گوشت قرمز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزايش يافته است. وي ادامه داد: حدود 50 درصد اين ميزان گوشت توليدي در استان ايلام مصرف و مابقي آن به استان‌هاي هم جوار حمل شده است. اين مسئول اضافه كرد: استان ايلام از حيث توليد گوشت قرمز و ديگر فرآورده‌هاي دامي به خودكفايي دست يافته است. احمدي تصريح كرد: در حال حاضر 103 واحد پرواربندي صنعتي گوساله در استان ايلام داير بوده و مشغول توليد گوشت قرمز هستند و ظرفيت اين تعداد واحد پرورش گوساله صنعتي در استان ايلام 11 هزارو 955 رأس است. وي ادامه داد: از اين تعداد واحد پرواربندي گوساله صنعتي موجود در استان ايلام حدود 8 واحد در سال جاري ايجاد و بهره‌برداري شده است. اين مسئول اضافه كرد: ظرفيت اين تعداد واحد صنعتي پرواربندي گوساله در استان ايلام 825 رأس است كه ايجاد واحدهاي صنعتي پرواربندي گوساله در استان ايلام در مقايسه با سال گذشته از رشد 8 درصدي برخوردار است. احمدي تصريح كرد: علاوه بر اين استان ايلام داراي 572 واحد پرورش نيمه صنعتي گوساله است كه ظرفيت اين واحدها 17 هزارو 967 رأس است. وي ادامه داد: از اين تعداد واحد نيمه صنعتي پرواربندي گوساله امسال 71 واحد افزوده شده كه ظرفيت واحدهاي جديد 2 هزارو 360 رأس است. معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: ايجاد اين ميزان واحد پرواربندي نيمه صنعتي گوساله در استان ايلام 15 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است. اين مسئول اضافه كرد: اين دستگاه اجرايي همچنان مصمم به توسعه فعاليت‌هاي دامپروري در استان در حال توسعه ايلام است. احمدي تصريح كرد: با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده استان ايلام ظرفيت توسعه فعاليت‌هاي دامپروري را داشته تا به اندازه‌اي كه استان ايلام به يكي از قطب‌هاي توليدات دامي در غرب كشور تبديل شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز