جریان اصلاح طلبی در صورت بازگشت به قدرت به مطالبه های مردم پاسخ مثبت می دهد

ایلام – عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: جریان روشنفکری و اصلاح طلبی در صورت بازگشت به قدرت به مطالبه های مردم پاسخ مثبت می دهد و با جدیت و پشتکار آنها را محقق می سازد. افشین کریمی روز سه شنبه در جمع شمار زیادی از مردم ایلام در محل ستاد حامیان موسوی بیان کرد: خوشبختانه اکنون دوباره مردم با روشنفکران و اصلاح طلبان ارتباط مثبت برقرار کرده اند و پیوندی مجدد میان "ملت و اصلاحات" ایجاد شده است. وی ادامه داد: موجی که همه منتظر شکل گیری آن بودند اکنون به راه افتاده است و"جنبش سبز" حامیان مهندس موسوی اینک سراسر کشور را فرا گرفته است. رئیس جبهه مشارکت ایلام افزود: دغدغه اصلی اصلاح طلبان این است که آنچه مردم به آن رأی می دهند از صندوق ها بیرون ها بیرون آید و به همین علت تمام تلاش حامیان این جریان آن است که در کمیته صیانت از آرا به رأی و نظر مردم خدشه وارد نشود. این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: نگرانی مهم اصلاح طلبان وجود حدود 15 هزار صندوق سیار رأی در کشور و استفاده وسیع از نیروهای هوادار نامزد رقیب در هیأتهای اجرایی و نظارت است. کریمی تأکید کرد: اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رأی و خواست مردمی است بنابراین همه باید در انتخابات به آرا ملت تمکین کنند و آنچه مردم رأی می دهند همان از صندوق بیرون آید. عضو حامی مهندس موسوی گفت: مقوله اساسی و بحث بر انگیز در انتخابات همواره عملکرد مجریان و ناظران است بنابراین برای رفع هرگونه شبهه و تردید هیأتهای اجرایی و نظارتی نباید از وظایف قانونی خویش تخطی کنند و به خواست و نظر اکثریت باید پاسخ مثبت دهند. او بیان کرد: انتخابات به عنوان یکی از شاخصهای مردم سالاری دینی و عرصه تعیین سرنوشت ملت باید از هرگونه شائبه و حرف و حدیثی مبرا باشد و با توجه به هزینه هایی که این رویداد در حوزه های مختلف داخلی وخارجی دارد باید به گونه ای برگزار شود که باعث افزایش قدرت نظام و رفع تهدیدهای خارجی شود. کریمی ادامه داد: برگزاری انتخابات سالم و قانونمند قدرت چانی زنی نظام در عرصه روابط بین الملل را افزایش خواهد داد و هیأتهای اجرایی و نظارت وظیفه دارند با عنایت به این موضوع بدون در نظر گرفتن سلیقه و دیدگاه سیاسی خویش عملکردی غیر جانبدارانه و بی طرف از خود نشان دهند. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیست و دوم خرداد ماه جاری همزمان در کشور برگزار می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز