تکذیب خبر استعفاء رئیس ستاد یاران اصلاحات استان ایلام

عضو شورای سیاستگذاری ستاد یاران اصلاحات استان : تکذیب خبر استعفاء رئیس ستاد یاران اصلاحات استان ایلام فیض اله امامی عضو شورای سیاستگذاری ستاد یاران اصلاحات مهندس موسوی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار ما با بیان مطلب فوق ، گفت : خبر استعفاء رئیس ستاد یاران اصلاحات که در بعضی از رسانه ها آمده به شدت تکذیب می نماییم . دبیر حزب مشارکت استان ایلام افزود : ستاد یاران اصلاحات مهندس موسوی در استان ایلام بعنوان یکی از ستاد های مستقل و تاثیرگذار در کنار سایر ستادهای دیگر ،کار خودش را با قوت و شدت شروع کرده و فعالیتهایش را به ریاست مهندس مجید بگ نظری با قوت و قدرت ادامه خواهد داد. امامی با اشاره به حضور مهندس بگ نظری در هفته گذشته در ستاد مهندس موسوی در مرکز و پی گیری امورات ستاد ، گفت : شاید حضور چندروزه مهندس بگ نظری در تهران ،دلیل خبر سازی دوستان رقیب باشد و چنین خبرسازی نیر در دوره انتخابات توسط جناح رقیب بسیار طبیعی بنظر میرسد http://mosharekateilam.blogfa.com/
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز