گزارش سایت مهر ایلام از مناظره دکتر منصوری و زینی وند

در مناظره دكتر منصوري و زيني وند  در دانشگاه باز هم نماينده موسوي هيچ برنامه اي ارائه ندادند
اتوبوس هاي مير حسين موسوي كه در تهران گم شده بودند ديشب در ايلام پيدا شدند .
در مورخه 4/3/88 رأُس ساعت 22 شب آقايان دكتر منصوري رئيس ستاد هماهنگي ستاد هاي مردمي دكتر احمدي نژاد در استان و آقاي زيني وند جانشين ستاد مير حسين موسوي و مدير كل سابق استانداري ايلام مهمان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بودند تا برنامه هاي دو كانديداي مورد نظر خود را براي دانشجويان مطرح و ارائه نمايند .
با توجه به اينكه مناظره قرار بود در بين دانشجويان برگزار شود همه دانشجويان و حاضرين در جلسه شاهد بودند كه طرفداران موسوي از پيرزن گرفته تا پيرمرد و ... توسط ميني بوس ها و اتوبوس هايي از داخل شهر به دانشگاه علوم پزشكي منتقل مي كردند كه باز هم نتوانستند جو سالن را به نفع خود نمايند  و گويا اتوبوس هاي مير حسين موسوي كه در تهران گم شده بودند ديشب در ايلام پيدا شدند ،  در اين تجمع دانشجويي همه دانشجويان حاضر در سالن به اقرار خودشان شاهد بودندكه تعداد بيش از 100 نفر غير دانشجوي طرفدار موسوي كه براي بر هم زدن برنامه و ايجاد اغتشاش آمده بودند  در اين جلسه حضور داشتند كه با ايجاد نا امني ، سر و صدا و تخريب قصد بر هم زدن برنامه را داشتند ولي با اين وجود باز هم رسوايي و شكستي ديگر را پذيرفتند و به شدت از طرف دانشجويان محكوم گرديدند و نتيجه مناظره به گواه شاهدان عيني تماماً به نفع احمدي نژاد بود و جريان مخالف هيچ برنامه اي از كانديداي مورد نظر خود ارائه ندادند و به نحوي از دولت 8 ساله ي آقاي خاتمي دفاع مي كردند كه گويا اصلاً نماينده آقاي خاتمي هستند نه آقاي موسوي!
شرح جلسه :
پس از شروع برنامه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران هر كدام از نمايندگان كانديدا ها، نماينده دكتر احمدي نژاد و موسوي توسط مجري معرفي و 7 دقيقه فرصت داشتند تا برنامه هاي كانديداهاي مورد نظر خود را تشريح نمايند .
 آقاي زيني وند در 7 دقيقه اول باز هم نتوانست هيچ اشاره اي به برنامه هاي موسوي داشته باشند و به تخريب طرف مقابل و دولت نهم پرداخت كه اين موضوع به شدت با اعتراض دانشجويان مواجه شد .
در مقابل آقاي دكتر منصوري به  خلاصه اي از برنامه هاي دكتر احمدي نژاد و طرح ها و برنامه هايي  كه در دست اقدام دارند ، اشاره كردند و به طرح هاي همچون سهام عدالت ، طرح هدفمند كردن يارانه ها ، طرح بنگاه هاي اقتصادي زود بازده ، سفر هاي استاني و ده ها طرح در دست اقدام دولت اشاره نمودند كه با صلوات حاضرين در سالن همراه گشت .
در حيني كه مجري از سياست خارجي و بحث هسته اي سئوال كرد ، زيني وند نماينده موسوي بر اين عقيده بود كه انرژي هسته اي از زمان موسوي شروع شده است ( كه با خنده حضار روبرو شد )و اظهار داشت ما براي آنكه اعتماد آمريكا و غرب را به دست آوريم بايد غني سازي را متوقف مي كرديم تا فشار هاي بين المللي كاهش مي يافت كه باز هم با خنده حضار و سرو صداي دانشجويان مواجه شد ولي در مقابل آقاي دكتر منصوري نماينده دكتر احمدي نژاد اظهار داشت ، يكي از افتخارات اين دولت اين است كه انرژي هسته اي كه حق مسلم اين ملت است و كمتر از ملي شدن صنعت نفت نيست دوباره از بدو فعاليت دولت از سر گرفته شده و از حالت تعليق خارج شد تا بار ديگر اين ملت بزرگ و هميشه در صحنه پوزه دشمنان و آمريكا را به خاك بمالند تا جايي كه امروز شاهد هستيم هفت هزار سانتريوفوژ در حال فعاليتند و انرژي هسته اي ما در اوج عزت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران از طرف غربيها و حتي آمريكا حق مسلم ايران دانسته شده است، كه در اين لحظه تعدادي از دانشجو نماهاي طرفدار موسوي تاب تحمل سخنان حق آقاي دكتر منصوري را نداشتند و براي لحظاتي سالن را ناامن كردند و به خشونت روي آوردند كه خوشبختانه توسط تعدادي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كنترل شده و دعوت به آرامش شدند.
جالب اينكه با توجه به ايام سوگواري حضرت فاطمه زهرا(س) ، طرفداران آقاي احمدي نژاد كه اكثريت سالن را تشكيل مي دادند با ذكر صلوات سخنان آقاي دكتر منصوري را تشويق مي كردند ولي طرفردارن آقاي موسوي كه خود را حامي آقاي موسوي مي دانستند و به حرمت سادات شال سبز(استفاده ابزاري) در دست داشتند حرمت شكني نموده ، با سوت و كف زدن و حرفهاي ركيك و غير مؤدبانه باز هم به مهري ننگين بر پيشاني اصلاحات زدند ، كه مورد تأسف جمع كثيري از حاضرين در جلسه سالن شدند ، كه آيا آنهايي كه خود را مريد سادات  مي دانند و ادعاي طرفداري از سادات را دارند اين همه بي شرمي در ايام فاطميه را چگونه مي توانند توجيه  نمايند؟  (قضاوت با شما )
در حين برنامه مجري از طرح ديدگاه هاي كانديدا ها سئوال كرد كه باز هم نماينده آقاي موسوي يعني آقاي زيني وند از ارائه برنامه موسوي طفره رفت و هيچ برنامه اي ارائه ندادند كه مجداداً اين امر با اعتراض دانشجويان مواجه شد .
در طول برنامه بارها و بارها تعدادي از جمعيت كه معلوم نبود دانشجو هستند يا نه و خود را طرفدار موسوي مي دانستند قصد بر هم زدن مراسم را داشتند و تحمل سخن حق را نداشتند و اظهار داشتند كه مناظره دارد به ضرر ما تمام مي شود و بايد آن را خاتمه داد كه خوشبختانه با دارايت تعدادي از دانشجويان كنترل شدند .
نكته جالب اين مناظره آن بود كه در حاليكه آقاي دكتر منصوري نماينده دكتر احمدي نژاد به طرح ديدگاه هاي دكتر احمدي نژاد پرداخت و عملاً به علت ضعف آقاي موسوي در ارائه برنامه براي پيشبرد اهداف نظام ، نماينده ايشان نيز در اين زمينه هيچ دفاعي از ايشان به عمل نياوردند و حرفي براي گفتن نداشتند .
نكته ديگر اينكه آقاي زيني وند بار ها و بارها دم از قانونگرايي و قانونمداري مي زد و به فرمايشات مقام معظم رهبري اشاره مي نمود كه يكي از دانشجويان با صداي بلند فرياد زد شما نامه اي را كه در دوران اصلاحات توسط بعضي از منافقين و شكست خوردگان سياسي عليه سران نظام نوشته شد امضاء نموديد چطور خود را به فرمايشات مقام معظم رهبري آويزان كرده ايد نكند كه اصول گرا شده ايد ؟
همچنين بار ها با تمام شدن وقت آقاي زيني وند شاهد بي قانوني ايشان بوديم كه تريبون را محكم در دست نگه مي داشتند و مي گفتند حرف هايم هنوز تمام نشده ولي در مقابل آقاي دكتر منصوري در كمال متانت ، دقت و پيروي از قانون جلسه ، از كانديداي خود دفاع نمودند كه با تشويق حضار روبرو شدند .
همچنين اينكه نماينده آقاي موسوي در نهايت عصبانيت به سئوالات جواب مي دادند در حاليكه نماينده دكتر احمدي نژاد با صبر و حوصله و باارائه مدرك و مستندات و آمار دقيق به سئوالات پاسخ مي دادند .
نتيجه اين شد كه آقاي زيني وند كه به اصطلاح نماينده موسوي بودند فقط در اول برنامه چند بار نام موسوي را آوردند و فقط به دفاع از برنامه هاي هشت ساله دولت خاتمي و تخريب احمدي نژاد روي آوردند و اصلاً به هيچ برنامه اي از موسوي اشاره نكردند كه موجب تعجب اكثريت حاضرين در جلسه شدند كه آيا نماينده موسوي است يا كسي ديگر؟ و يا نكند به سال 80 و81و در دوران اصلاحات برگشته اند؟ البته مقصر هم نبودند چراكه آقاي موسوي  خودشان هم در هيچ سخنراني و جلسه اي  برنامه اي ارائه نداده اند و  به تبع هيچ كدام از نمايندگان ايشان در دفاع از ايشان برنامه اي براي ارائه به مخاطبان نداشته اند .
ولي در مقابل آقاي دكتر منصوري نماينده آقاي دكتر احمدي نژاد به صراحت به اكثريت برنامه هاي دولت و عملكرد دولت در استان ، سياست خارجي دولت ، انرژي هسته اي ، سهميه بندي بنزين ، سهام عدالت ، طرح تحول اقتصادي ، طرح نظام هماهنگ ، سفر هاي استاني ، گفتمان عدالت محوري و مهرورزي به قشر محروم جامعه، رسيدگي به مناطق محروم ، بنگاه هاي اقتصادي زود بازده ، سياست فعالانه در عرصه بين الملل ، بازگرداندن اقتدار و عزت اسلام و ايران ، احياء گفتمان امام (ره) و شهداء ... اشاراتي مفصل داشته و با عدد و ارقام و مستندات دولت ودكتر احمدي نژاد را مورد حمايت قاطع قرار دادند كه بارها با ذكر صلوات حضار مورد تشويق قرار گرفتند .
 اين مناظره با همت و تلاش انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي برگزار شده .

نظرات ارسال نظر
 • در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸

  دولت نهم بي برناه ترين دولت بعداز انقلاب است

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸

  بیروزی احمدی نژاد انشاء اله نزدیک است کلانتری وزیر سابق کشاورزی یک چادر زنانه برای خودت آماده کن

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸

  قرمز بپوش اما دروغ نگو

  پاسخ به این نظر
 • مهرداد حاتمیدر تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸

  آقای موسوی وقتی برنامه ای برای ریاست جمهوری ندارد از جانشین ستاد ایلامش انتظار ارائه چه چیزی را دارید. گویند تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد ایشان در برنامه سی دقیقه با دوربین نشان دادند که دیگر ردای ریاست جمهوری برایشان گشاد است. همان سکوت 20 ساله برایشان بهتر است.

  پاسخ به این نظر
 • نه اصولگرا نه اصلاح طلب فقط عدالت علی (ع)در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۸

  آنان که کیسه انبانی بر خود آویزان کرده و دم از برنامه و طرح می زنند غافل از اینکه یک قاضی واحد بلایی که این طرحها و برنامه ها سر این مملکت می آورد نظاره گر است و او خود می داند اینان باید آخر سر در پیش محکمه او دادخواهی شوند.آقایان دانشجو و جوانان عزیز که با آب و تاب به اشخاصی ضعیف که خود را اصول گرا یا اصلاح طلب می نامند آویزان کرده اید اگر واقعا قصد نجات مردم قصد عدالت پروری دارید تنها به ریسمان الهی چنگ زنید و همیشه در جناح حق و مردم ضعیف باشید نه موسوی و نه احمدی نژاد و نه ...... هیچ کدام به فکر مردم نیستند و اگر هم باشند اطرافیانشان متاسفانه نمی گذارند پس بیایید همیشه منتقد باشید و جناح بندی را در کیسه زباله های تاریخ غرب بگذارید ، در هر مملکتی نیمی مامور حاکم می شوند و نیمی محکوم آن ، شما کدام هستید

  پاسخ به این نظر
 • حميددر تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۸

  لطفاً بدون تعصب و با دقت به فرمايشات آقاي موسوي دقت فرماييد واين سوال در ذهن خويش طرح نماييد كه : ايشان 8سال مشاور عالي آقاي خاتمي بود وامروز هم با شعار طرفداري از راه وبرنامه هاي آقاي خاتمي به صحنه آمده اند ، اگر ايشان اين شعارها وبرنامه هايي كه مي فرمايند عملي ونيز فردي واقعاً مومن وطرفدار مردم بودند ،پس چرا در 8سال ، طلايي ترين دوران حكومت آقاي خاتمي واصلاحات ،از اعلام برنامه هايش وكمك به دولت وقت دريغ كرد !!!!!

  پاسخ به این نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز