نتایج نظر‌سنجی انتخاباتی ستاد ۸۸ در استان ایلام

مير‌حسين موسوي 08/42 درصد، محمود احمدي‌نژاد 79/24 درصد، مهدي كروبي 83/7 درصد، محسن رضايي 48% رئيس كميته اطلاع رساني ستاد 88 و ياران اصلاحات استان ايلام گفت: طبق نظر‌سنجي انتخاباتي انجام شده در استان ايلام به ترتيب آقايان ميرحسين موسوي با 08/42% ، محمود احمدي‌نژاد با 79/24% ، مهدي كروبي با 83/7% و محسن رضايي با 48% در جايگاه اول تا چهارم قرار گرفتند. مصطفي يعقوبي ضمن بيان اين مطلب افزود: در اين نظر‌سنجي وسيع‌الطيف كه با پراكندگي مناسب از بين اقشار و طبقات مختلف در سطح 5 شهرستان استان توسط كميته اطلاع‌رساني ستاد 88 استان ايلام صورت گرفت همچنين 79/24% جامعه آماري گزينه هيچكدام را انتخاب كردند به اين معني كه هنوز كانديداي مورد نظر خود را انتخاب نكرده و يا تا كنون تصميم به شركت در انتخابات نگرفته‌اند. وي با اشاره به اينكه اين نظر‌سنجي با جمعيت آماري حدود 613 نفر و با امانتداري كامل و دقت فراوان در مقياس حدود يا جمعيت واجد رأي استان انجام شده است اضافه كرده اين نظر‌سنجي در شهرستان‌هاي ايلام، ايوان، شيروان‌چرداول، دره‌شهر و آبدانان و با حفظ پراكندگي جمعيت واجد رأي استان از جمعيت روستايي بالغ بر 20 روستا و از بين اقشار و طبقات مختلف شامل كارگران، كارمندان، كسبه و بازاريان، دانشجويان و دانشگاهيان و.... طي روزهاي 19، 20 و 21 ارديبهشت 1388 انجام شد. مسئول نظر‌سنجي ستاد 88 استان ايلام در ادامه به تحليل مؤلفه‌هاي به دست آمده از اين نظر‌سنجي اشاره كرد و افزود: طبق اين نظر‌سنجي در همه شهرستان‌ها مهندس موسوي بشترين رأي و محسن رضايي كمترين رأي را به خود اختصاص دادند و در شهرستان شيروان‌چرداول نيز اختلاف رأي مهندس موسوي و دكتر احمدي‌نژاد به حداقل رسيد به گونه‌اي كه در اين مناطق مهندس موسوي با 03/44، احمدي‌نژاد با 61/37 و كروبي 91% در جايگاه‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند. يعقوبي با اشاره به ريزش آراء دكتر احمدي‌نژاد به سود ديگر كانديدا‌ها گفت: طبق نظر‌سنجي انجام گرفته 68/28 درصد كساني كه مهندس موسوي را انتخاب كرده‌اند افرادي هستند كه در انتخابات نهم به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده‌اند، همچنين 83/20 درصد آراء آقاي كروبي و 5/33 درصد آراء مربوط به گزينه هيچكدام مربوط به كساني است كه در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد را انتخاب كرده بودند. رئيس كميته اطلاع رساني ستاد 88 و ستاد ياران اصلاحات استان ايلام 5/13 درصد آراء مهندس موسوي را مربوط به كساني دانست كه در انتخابات گذشته رياست جمهوري شركت نكرده و در شرايط كنوني با حضور مهندس موسوي به شركت در انتخابات ترغيب شده‌اند ضمن اينكه 57/6 درصد آراء دكتر احمدي‌نژاد نيز مربوط به افرادي است كه در انتخابات نهم شركت نكرده‌اند. وي افزود: 23/82 درصد آراء دكتر احمدي‌نژاد در اين نظر‌سنجي توسط كساني انتخاب شده است كه در انتخابات نهم رياست جمهوري نيز به ايشان رأي داده‌اند. شايان ذكر است كه در اين نظر‌سنجي داده‌هاي ديگري نظير سن، جنس، شغل و سطح تحصيلات و.... مخاطبان نيز مورد سؤال قرار گرفت اما از آنجايي كه در مورد همه كانديداها از يك نسبت تقريباً ثابت پيروي نموده و هيچ تغيير محسوسي ايجاد نكرد و همچنين رابطه معنادار خاصي بين آنها به سبت كانديداها مشاهده شد از ذكر آنها خودداري مي‌شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز