استاندار: زیرساختهای لازم برای جلب سرمایه‌گذار در ایلام فراهم است

استاندار ايلام گفت : زيرساختهاي لازم براي جلب سرمايه‌گذاران در بخشهاي مختلف در استان ايلام فراهم است.

"علي‌محمد آزاد" روز دوشنبه در نشست اعضاي شوراي اشتغال و سرمايه‌گذاري استان ايلام افزود: اين استان براي ترغيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي، توانمنديهاي فراواني دارد.

وي ادامه داد: عزم مديريت استان ايلام حمايت مادي و معنوي از بخش خصوصي براي دستيابي به توسعه همه‌جانبه است.

وي گفت: اين استان با دارا بودن مزيتهاي مناسبي همچون آبهاي روان، نفت و گاز، زمينهاي كشاورزي، مواد معدني و مرز بين‌المللي براي مراوده‌هاي تجاري و اقتصادي است كه بايد از اين فرصت به نحو شايسته‌اي استفاده شود.

استاندار ايلام گفت : هيچگونه محدوديتي براي فعاليت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين استان وجود ندارد.

در اين نشست با اجراي ‪ ۳۵‬طرح در بخش‌هاي صنعت ، كشاورزي و خدمات با اشتغالزايي ‪ ۲۰۰‬نفر و ‪ ۶۲۰‬ميليارد ريال تسهيلات موافقت شد

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز