چند شنیده انتخاباتی

شنیده ها حکایت ازآن دارد که ازمیان ۱۹ نفر داوطلبین انتخابات مجلس هشتم درحوزه جنوبی استان ایلام ۴ نفر آنها توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شده اند . همچنانکه شنیده شده است ابتدا ۸ نفر رد صلاحیت شده اند وسپس بنا به مصالحی به ۴ نفر تقلیل یافته اند .

درحوزه شمالی استان نیز شنیده شده است که ۱۸ نفر رد صلاحیت شده اند . شنیده ها ازردصلاحیت داریوش قنبری نماینده کنونی مجلس هفتم حکایت دارد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز