تصویب طرح جامع شهر سرابله ایلام ضروری است

رييس شوراي اسلامي شهر سرابله گفت: تصويب طرح جامع شهري در شهر سرابله مركز دومين شهرستان پر جمعيت استان ايلام ضرورتي اجتناب ناپذير است.

"عارف سهرابي" روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي افزود: در ماههاي گذشته با توجه به ضروريات شهري، درخواست تصويب طرح جامع شهري از سوي شوراي شهر سرابله به مسوولان استان ايلام پيشنهاد شده است.

وي گفت: اما تاكنون در اين زمينه هيچ اقدام موثري صورت نپذيرفته است كه ادامه اين روند مشكلاتي را براي شهر سرابله به وجود خواهد آورد.

وي افزود: در سالهاي اخير نبود طرح جامع در اين شهر سبب افزايش صعودي قيمت زمين، املاك و مستغلات شده كه اين روند سبب بروز مشكلات فراواني از حيث خريد و فروش زمين در اين شهرستان مي‌شود.

سهرابي، از استاندار ايلام خواست با توجه به نياز شهر سرابله دستور تصويب طرح جامع شهري را صادر كند.

شهر ‪ ۲۰‬هزار نفري سرابله مركز شهرستان ‪ ۱۰۰‬هزار نفري شيروان‌چرداول است.

شيروان‌چرداول به عنوان دومين شهرستان پرجمعيت استان ايلام در ‪۲۵‬ كيلومتري شمال ايلام قرار دارد

نظرات ارسال نظر
  • فرزادقیصربیگیدر تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۰

    طرح جامع شهرسرابله درحالی به تصویب رسیدکه در جریان تهیه تاتصویب نهایی آن هیچگونه توجه ای به خواست ونظرات اعضاء شورا(بعنوان نمایندگان مستقیم مردم که بامسائل ومشکلات ونارسائیهای شهری آشنایی کامل دارند.)نشده است.بنحویکه حتی پیشنهادات شهرداری درخصوص طرح (ٰکه برابر قوانین مربوطه میبایست پس ازتصویب شورا وتإییدفرمانداری به مراجع مربوطه جهت لحاظ نمودن درطرح جامع ارسال میگردیدٰ)بدون سیر این مراحل قانونیٰ ٰوبدون درنظر گرفتن نظرات شورا ٰ بصورت مستقیم ازسوی شهرداری ارسال ودرطرح جامع شهرسرابله لحاظ وبه تصویب رسیده است.که این مهم باوجود گذشت حدود 3سال از تاریخ تصویب طرح ٰموجب گردیده که در عمل طرح جامع نه تنها قادربه رفع مسائل ومشکلات شهر وشهروندان نباشد بلکه موجبات بروزمسائل ومشکلات حاد تری از جمله افزایش پرونده های قضایی ودعاوی مالکین علیه شهرداری -تبعیض و دوگانگی واجحاف وبسیاری مسائل فرهنگی واجتماعی دیگری گردد.که امید است با توجه به قول مساعد ٰمسؤلین استانی وشهرستانی با کمک مردم ونمایندگان آنان در طرح تفصیلی شهر سرابله دست در دست هم اهتمام خود را جهت به حداقل رساندن مسائل ونارسائیهای شهربا طراحی طرحی جامع و مطابق با اصول شهری وخواست ساکنین آن معطوف دارند٪

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز