چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: برای انتخابات خبرگان در حوزه های ایلام تصمیمی نگرفته ایم

غلامرضا مصباحي مقدم تصريح كرد كه جامعه روحانيت مبارز هنوز براي انتخابات خبرگان براي سه حوزه انتخابيه تبريز، ايلام و قزوين تصميمي نگرفته است.
وي در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: كانديداي جامعتين براي تهران در انتخابات خبرگان آيت الله مهدوي كني است.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه در جريان رقابت ها براي انتخابات بايد از تخريب جلوگيري كرد خاطرنشان ساخت: بايد اين احساس را در مردم به جد ايجاد كرد كه حضور آنها در انتخابات نقش مهمي در سرنوشت خود و كشورشان دارد.

نظرات ارسال نظر