ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مهران

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: هیئت دولت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان مرزی مهران موافقت کرده است.

حجت الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهر داشت: این منطقه اقتصادی در مجاورت شهرک صنعتی شهرستان مهران ایجاد می شود.

وی یادآور شد: ایجاد این منطقه اقتصادی با توجه به استقبال تجار ایرانی و عراقی از خروجی مهران، نقش موثری در بهبود ساختار اقتصادی منطقه خواهد داشت.

فرجی با اشاره به به بالا بودن ظرفیت خروجی مهران در فعالیتهای اقتصادی منطقه و همجواری شهرستان مهران با کشور عراق، مهمترین هدف ایجاد این منطقه اقتصادی را افزایش فعالیتهای اقتصادی در منطقه و کشور عراق عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این منطقه اقتصادی در خروجی مهران به فعالیتهای اقتصادی منطقه نظم خاصی ببخشد.
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز