۳۰ درصد مزارع کشاورزی ایلام خسارت دید

به گزارش ايانا مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي استان ايلام ضمن بيان اين مطلب گفت: با توجه به کاهش شديد و بي‌سابقه دما و همچنين ريزش برف سنگين در بيشتر در مناطق سردسيري استان به 90 هزار از اراضي گندم آبي و ديم استان خسارت وارد شده است.

اقدسي ميزان خسارت سرما‌زدگي وارده به مزارع کشاورزي را 30 درصد برآورد کرد.

وي افزود: در سال زراعي جاري به دليل تاخير در بارندگي‌هاي اول فصل زراعي بيشتر مزارع گندم و جو استان با تاخير يک ماهه کشت شده است.

وي ادامه داد: اين امر موجب شده تا مزارع غلات پاييزه در بيشتر مناطق به مرحله پنجه‌زني جهت مقاومت کامل در سرما نرسيده و موجب ايجاد خسارت به دليل افت دما شده‌اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز