سنن پارلمانی مردم ایلام

با نزديک شدن به انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، تب و تاب مردم و کانديداها براي حضور در اين عرصه در سطح کشور و استان روز به روز بيشتر مي شود و به طبع نگارنده اين سطور نيز به فراخور اين فضا نکات و مسايل مهمي توجه  افکار عمومي را جلب نموده از جمله اينکه چرا ما از نمايندگان انتظارتي به دور از وظايف اصلي شان داريم؟!

    در واقع شايد اين سوال ذهن بسياري از همشهريان عزيز را به خود مشغول کرده باشد، به نظر شما خوانندگان گرامي چه مسائلي مي تواند باعث بروز اينگونه تصميم گيري در عرصه انتخابات مجلس در استان ايلام شده باشد؟

    در اين مجال سعي شده است به برخي ابهامات ناشي از اين دست موضوعات پرداخته شود تا شايد در انتخابات پيش رو راهگشاي ذهن بسياري از مردم ما باشد.

 ما بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشيم که هدف از انتخاب نماينده مجلس چيست؟

    به عبارتي ديگر انتظار ما از شخصي که به عنوان نماينده ايلام به پارلمان ايران راه پيدا مي کند چه چيزي مي تواند باشد؟ با عطف و توجه به قانون اساسي ايران در خواهيم يافت که وظيفه هر نماينده در کل کشور قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي امور در کشور در عرصه هاي مختلف مي باشد و هر نماينده فارغ از وکالت مردم حوزه ي انتخابيه خود در واقع نماينده قانوني کليه ملت ايران مي باشد.

    اما در مورد وظايف نمايندگي در بين نمايندگان حوزه هاي انتخابيه مختلف کشور استثنائاتي نيز وجود دارد که براي شناسايي اين استثنائات نمايندگان استان ايلام مثال هاي قابل توجه و بارزي  وجود دارد.

    همگان نيک مي دانيم که سابقه تشکيل استان ايلام به گذشته هاي نزديک مي رسد و اساساً سابقه استاني ما در مقايسه با ساير استان هاي ايران کمتر مي باشد.

    و باز هم مي دانيم که پس از دوران انقلاب اسلامي استان کم کم مي رفت که در زمينه توسعه و پيشرفت گام هاي جدي بردارد اما متاسفانه با وقوع جنگ تحميلي به کشور و خسارت هاي ناشي از آن که باعث عقب ماندگي و عدم توسعه استان شد و آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، روحي و رواني را به پيکره ي رنجور استانمان وارد کرد و پس از آن نيز در دوران سازندگي به دليل خسارت هاي فراوان ناشي از جنگ هشت ساله که بر مشکلات تاريخي و منطقه اي ايلام افزود باعث پيدايش واژه و لفظي شد که به فراخور شرايط زماني و مکاني به ايلام دادند: »محروميت، منطقه محروم، ايلام محروم و ...« و متاسفانه لفظ محروميت با تاريخ ايلام عجين شد.

    در اين ميان نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ايلام متفاوت تر از ديگر استانها، کاملاً رنگ و بوي ديگري  دارد، به مقتضاي شرايط خاص ايلام نمايندگان بيشتر درگير و پيگير کارها و مشکلات پروژه هاي اجرايي، عمراني، بازسازي و سازندگي بودند و از رسيدگي به وظايف اصلي خود به اجبار بازماندند.

    به دليل محروميت و عقب ماندگي و رشد روز افزون معضلات اجتماعي مانند بيکاري و بالا رفتن سن ازدواج و عدم بضاعت مالي و معيشتي اکثر مردم در سالهاي پس از جنگ مردم ايلام به ناچار و بنا بر جبر زمان مطالبات متفاوتي را از نمايندگان خود خواستار شدند مطالباتي مانند پيدا کردن شغل براي جوانان، سفارش افراد به بانکها براي دريافت وام، احداث پروژه هاي عمراني و راهسازي و پل سازي به طور مستقيم و درخواست مردم براي دخالت در اموراتي که به هيچ وجه وظيفه نماينده مجلس شوراي اسلامي نبوده و نمي باشد و مسائلي از اين دست که به نوعي مي توان گفت مسير وظايف اصلي نمايندگان مجلس را در ايلام منحرف ساخته و اساساً هر نماينده اي که اين قبيل امور را پيگيري نمي کرد از طرف مردم طرد مي شود و فاقد صلاحيت سياسي قلمداد مي گردد و قطعاً از حضور دوباره در عرصه مجلس محروم مي باشد. روندي که متاسفانه تاکنون نيز به صورت کمرنگ تري ادامه دارد اما خوشبختانه مي توان گفت بارقه هايي از اميد دراستان ايلام پيدا شده است و مي توان به آينده اميدوار بود چرا که با افزايش توان زندگي مردم از لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي سطح بينش شهروندان نسبت به مسئله حساس و مهم انتخابات نيز قطعاً افزايش يافته است و با پيدايش نسل جديدي از شهروندان که درمورد مسائل ريز و درشت کشوري و استاني وقوف کامل دارند اميد مي رود که همگان دريابيم که وظيفه اصلي نماينده چيست و اساساً با درايت هر چه بيشتر پي ببريم که تاکنون مسيرها و معيارهاي ما در زمينه انتخاب نماينده مجلس چندان مطلوب نبوده است.

    اين چنين استنباط مي شود که آزمون و خطا ديگر براي استان ايلام جايز نيست و بهتر است با نگاهي عميق و آگاهانه و ميدان دادن به افراد شايسته و داراي سوابق تحصيلي درخشان و بينش سياسي فوق العاده و درک اجتماعي عميق زمينه هاي توسعه و پيشرفت استانمان را فراهم سازيم.

    در واقع ما بايد از نمايندگان موفق و شايسته شهرهاي ديگر ايران الگو بگيريم و به اين مهم توجه داشته باشيم که يکي از دلايل وجود  نمايندگان شايسته و با دانش در پارلمان ايران در شهرهاي ديگر شناسايي توانايي هاي بالقوه افراد کاريزما در آن مناطق مي باشد:»مسئله اي که در کل دنيا و در بين ملت هاي دموکراتيک و پيشرفته امري محتمل و پذيرفتني مي باشد.«

    ما ايلاميان بايد با بررسي کارنامه مجلس از ابتداي انقلاب تاکنون به شايستگي و توانايي و نقاط ضعف و قوت نمايندگان ادوار گذشته مجلس بپردازيم و با تحقيق و تفحص بيشتر دريابيم  که اساساً چه نيروهايي توانايي تاثيرگذاري مثبت در مجلس را دارند و مي توانند مطالبات جدي مردم ايلام را  پيگيري نمايند.

    پس اگر به اينگونه مسائل توجه نشان دهيم قطعاً انتخابي شايسته و در خور توجه خواهيم داشت و مسير توسعه و پيشرفت استانمان را هموارتر مي کنيم.

    در پايان اميدواريم که همگي دست در دست هم و فارغ از مشکلات گذشته و سنن و رسوم اشتباه انتخاباتي با رويکردي نوگرايانه و به دور از هر گونه جهت گيريهاي مخرب سياسي، جناحي، قومي، قبيله اي دست به انتخابي آينده دار بزنيم تا زمينه هاي شکوفايي استانمان را در عرصه هاي گوناگون شاهد باشيم.

سجاد صيدي - هفته نامه طنين غرب

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 10ماه و 8روز