دود دودکش ما همیشه سفید است،گفتگوی طنین غرب با دبیر حزب موتلفه ایلام

دبير حزب موتلفه ايلام در طنين غرب؛
دود دودکش ما هميشه سفيد است
اشاره
مطبوعات همواره نقش آگاهي بخشي و انعکاس افکار مختلف جامعه را بر عهده دارند ما نيز با اعتقاد به اين اصل هميشه روشن و حفظ ديدگاه اصلاح طلبانه خود، اين هفته پاي صحبت يکي از فعالان سياسي اصولگراي استان نشسته ايم نصرت ا... حيدري زرنه به عنوان دبير حزب مؤتلفه استان و با سابقه ترين عضو شوراي يازده نفره جبهه متحد اصولگرايان ايلام اين هفته دعوت طنين غرب را براي مصاحبه پذيرفت چند دقيقه اي از ساعت يک بعد از ظهر گذشته بود که حيدري زرنه نفس زنان از پله هاي دفتر نشريه بالا آمد  با روي گشاده به تمامي سؤالاتمان پاسخ داد هر چند در پاسخ به برخي سؤالات طوري عمل کرد که نشان از پختگي سياسي وي بود. در چند روز پايان ثبت نام کانديدهاي انتخابات مجلس هشتم زمزمه هايي در مورد کانديداتوري حيدري زرنه به گوش مي رسيد، اما وي حضور مؤثر در شوراي يازده نفره را به کانديداتوري محتمل به برد ترجيح داد. حاج نصرت ا... ماند تا به وحدت اصولگرايان ايلامي کمک کند. شايد اکنون اين علامت سئوال در ذهنش نقش بسته باشد که آيا مي تواند جمع همفکران خود را که عمدتاً به موافقان و مخالفان استاندار و منتقدين نمايندگان استان تقسيم مي شوند را در زير يک چتر گرد آورد؟ چتري که حيدري زرنه به دليل وزن بالاي سياسي خود بيشترين جا از آن را اشغال خواهد کرد.
  آقاي حيدري به عنوان دبير يکي از تشکلهاي قديمي جريان اصولگراي استان عملکرد اجرايي مديريت استان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
    اولاً از دست اندرکاران نشريه طنين که مقدمات اين گفتگو را فراهم کردند تشکر مي کنم در مورد سوالي که مطرح کرديد تجربه نويني در مديريت استان ايلام شکل گرفته و آن اعتماد دولت اسلامي به نخبگان ايلامي است حال اگر از زاويه دستاورد هاي سياسي ارزيابي بکنيم يکي از نقاط قوت دولت نهم به نظر بنده همين رويکردي که مديريت استان به خود عناصر استاني سپرده  شده است و لازم  است که تکرار اين امر پاس داشته شود و به همين خاطر است که من حتي معتقدم هر دو جريان سياسي بايد مديريت استان را کمک کنند و مورد حمايت قرار بدهند جريان اصولگرا به دو دليل قطعاً بايد از مديريت استان حمايت بکند يکي اينکه به هر حال تجربه بومي است و بايد اين تجربه را پاس بداريم دوم اينکه جناب آقاي آزاد به نوعي منصوب دولت اصولگرا است و به هر حال با توجه به اينکه ما در اين دايره تفکر قرار داريم لازم است که از اين دولت حمايت بکنيم در خصوص عملکردها ما يک سلسله آرمانها و رويکردها داريم که به تصور من خود رويکرد عدالت خواهانه رويکرد توسعه و آباداني استان، رويکردهاي ارزشمندي است اما خوب گاهي در عرصه ي اجرا يک سري مشکلاتي وجود دارد اقدامات خوبي در توسعه عمران و آباداني استان شده شايد ما يک تلاش مضاعفي را نيازمنديم و اميدواريم که انشاء ا... بتوانيم استانمان را بسازيم و به پيش ببريم و من در کل عملکرد را مثبت ارزيابي مي کنم.
 به نظر شما با توجه به اينکه آقاي احمدي نژاد در مصاحبه ي مطبوعاتي که بعد از سفرشان به ايلام داشتند فرمودندکه در استان ايلام نسبت به دو استان قبلي که سفر کردند، کار کمتري انجام گرفته  به نظر شما  آيا مي توان اين امر را نوعي انتقاد از مديريت استان به حساب بياوريم؟
    البته صحبت آقاي احمدي نژاد يک زوايه ي ديگري هم داشت ايشان در کل گفتند من عملکرد هر سه استان را مثبت مي دانم اما در ايلام يک مقدار عقب هستيم و اين هم به دليل برخي مشکلات ساختاري است که با گشايش اعتبارات ارزي خوشبختانه در سفر دوم هيئت دولت اين مشکلات مرتفع شده و برخي ديگر از پروژه ها نياز به زمان دارند خوب براي اين امر اولاً بايد زيرساختها به وجود بيايد من معتقدم که در سفردوم اين نواقص مرتفع شده و روند عمران و آباداني در دولت نهم يک اقدام رو به جلو است.
آيا شما طرفدار صد درصد تز مديريت بومي در استان هستيد؟
    من معتقد هستم اما نه به اين معني که ما مثلاً شعار بومي گرايي بدهيم و تجربه  ديگران را  نيز نفي نمي کنيم ما معتقد هستيم که بايد براي ساختن استانمان از همه ي پتانسيلها استفاده بکنيم اما مديريت بومي يک سلسله ويژگيها دارند ويکي از آن ويژگي ها اين است که شناخت مديريت از استان، شناخت بالايي است نقاط قوت را بهتر مي تواند تشخيص بدهد چون خاصه مديران اجرايي استان بعد از استاندار عموماً نيروهاي بومي استان هستند اين همراهي به نوعي همراهي بهتري به نسبت مديريت هاي قبلي است اما خوب در کل ما معتقديم که اگر ما در ايلام افراد و عناصر توانمندي داشته باشيم خوب حتماً بايد از وجود اينها استفاده بکنيم اما اين به آن معنا نيست که ما واقعاً نقش خدمات مديران قبلي و افراد غير بومي را هم ناديده بگيريم.
 يک مدير توانمند غيربومي را ترجيح مي دهيد يا يک مدير ناتوان بومي را؟
    جواب سوال کاملاً روشن است اما هيچ وقت مردم به يک مدير مثلاً بومي ناتوان راضي نيستند اما من معتقد هستم در شرايط کنوني شايد در ميان نيروهاي اجرايي استان کسي به اندازه آقاي آزاد تجارب مديريتي نداشته باشد هم سطوح مديريتي را پشت سر گذاشته و هم از قوه نيرومندي برخوردار است و از طرف ديگربر شناخت و احاطه ايشان بر موضوعات فرهنگي و اجتماعي استان و حمايت هاي جدي که دولت دارد تاکيد مي کنم. 
آقاي حيدري يک بحثي که در چند ماه اخير اتفاق افتاده ،اين است که بسياري از نيروهاي اصولگراي استان از آقاي استاندار شاکي هستند و از آن انتقاد شديد کردند از جمله نامه يي که آقاي دکتر منصوري رئيس رايحه ي خوش خدمت استان در انتقاد از عملکرد استاندار نوشتند، حال شما به عنوان يک اصولگرا ديدگاه تان در مورد اين نامه در اين شرايط و اين انتقادها چيست؟
    يک شيوه که اصولگرايان در پيش گرفتند اين بود، درست است که هم ما مثلاً دولت و هم مجلس را در اختيار داريم اما ما نبايد از نقد و نقادي غفلت کنيم و يک نقد درون گفتماني در جريان اصولگرا بوجود آمد که نامه ي که هم جناب آقاي دکتر منصوري به استاندار نوشتند تقريباً در همين چارچوب نقد درون گفتماني است.
آقاي حيدري به نوعي شايد جواب کوتاه شما در مورد نامه رايحه خوش خدمت باز هم اين مسئله را يادآوري کردکه در تقابل اصولگرايان و نواصولگرايان اکثريت کساني که بالاخره انتظار مي رود که بيايند فکري کنند و پادرمياني کنند خودشان را کنار کشيدند و سکوت کردند يعني نظاره گر بودند که ببينند چه مي شود ما مي دانيم اين درگيريها و اين تقابل ها به نفع استان نيست مخصوصاً پس لرزه هايش را در سفر رياست جمهوري ديديم سياست سکوت شما براي چه بود، آيا اصولگرايان نمي توانستند پادرمياني کنند که کار به مطبوعات کشيده نشود؟
    ببينيد اولاً اين مرزبندي اصولگرايان قديم و نواصولگرايان را من قبول ندارم جبهه ي اصولگرايي يک جبهه ي متحدي است و آن باوري که وجود دارد اين است که يعني همه متحد هستند و جبهه وسيع و گسترده است اما ما هم تنوع سلايق داريم و در يک کار وسيع و گسترده سياسي و فرهنگي انتظار انتقاد ... مسئله بزرگ و مهم و عمده نيست که به نظر من اصلاً ارزش اين همه غوغاسالاري ندارد يک نقد درون گفتماني بود که مطرح شد وخاتمه پيدا کرد.
آقاي حيدري برنامه ي شما براي اصولگرايان استان در مجلس شوراي اسلامي چيست؟ آيا مي خواهيد ليست ارايه بدهيد يا فقط برنامه مي دهيد به هر حال رويکرد کليتان چيست؟
    يکي از وقايعي مهمي که هر دو جريان عمده سياسي کشور امروز در پيش دارند انتخابات مجلس هشتم است خوب ما هم در حزب موتلفه اسلامي به عنوان يک حزب سياسي عمده در استان قطعاً نمي توانيم نسبت به اين رويداد سياسي بي تفاوت باشيم اما در اين عرصه و دوره انتخابات، موتلفه به تنهايي ليستي ارائه نمي کند بلکه فعاليتهاي انتخاباتي ما در آستانه مجلس هشتم درچارچوب همگرايي با جبهه ي متحد اصولگرايان است يعني ما فهرستهاي مورد نظرمان را از طريق جبهه ي متحد اصولگرايي که يک ساز و کار دموکراتيک و قانوني و حقوقي براي خودمان مي دانيم ارايه مي دهيم اگر اقبالي به کانديداي ما شد خوب قطعاً از پشتيباني اصولگرايان هم استفاده خواهيم کرد و ما کلاً در انتخاب همسو با جبهه ي متحد اصولگرايان انشاء ا... عمل خواهيم کرد.
جبهه ي متحد اصولگرايان در استان تشکيل شده است؟
    بله، جبهه ي متحد اصولگرايان در کشور تشکيل شده از هر سه ضلع عمده جريان اصولگرا يعني جبهه ي پيروان خط امام و رهبري، رايحه ي خوش خدمت و جمعيت ايثارگران و تحول خواه هر کدام دو نفر به اضافه 5 نفر که نيروي مرضي الطرفين در استان شکل گرفته مثلاً در ايلام 6 نفر را برايتان مي گويم 5 نفر را نه، که آنها نقش داوران را ايفا مي کنند.
آيا اين افراد انتخاب نشدن که اعلامشان نمي کنيد؟
    نه کاملاً انتخاب شدند از رايحه ي خوش خدمت دو نفر آقاي دکتر منصوري و آقاي محمد زاده از جبهه ي پيروان خط امام و رهبري آقاي دکتر احمدي و بنده از ايثارگران تحول خواهان آقاي رضايي و آقاي جمشيد بيگي.
و 5 نفر مرضي الطرفين؟
    ....  (جواب ندادند)
آقاي حيدري  در انتخابات آينده مجلس آيا مردم از رويکرد قبيله گرايان فاصله مي گيرند و  به ليست جناح هاي سياسي  راي مي دهند و يا باز هم شاهد اين آسيب اجتماعي خواهيم بود؟
    بافت استانمان همينطور که در صحبت اشاره شد قومي و قبيله اي است و قطعاً اين موضوع تاثيرات انتخاباتي خواهد داشت و ما بايد تلاش بکنيم اين اختلافات و مباحث به نفع وحدت استان، به نفع تحول در استان مديريت بکنيم به نظر من کمک به احزاب سياسي، نهادينه کردن اين مطالبات در راستاي پاسخگويي به اين اقدامات و رفتارها مي تواند گام مثبتي در راستاي نهادينه کردن مباحث مربوطه به مباحث سياسي که وجود دارد باشد.
آقاي حيدري بفرماييد چه زماني ما شاهد بيرون آمدن دود از دودکش اصولگرايان ايلامي خواهيم بود همچنين اين دود سفيد است يا سياه و يا سياه و سفيد؟
     از اولش دودش سفيد بوده .
اصلاً دودي وجود داشته است؟
   جريان اصولگرا خوب به هر حال مشغول برنامه ريزي براي انتخابات مجلس هشتم است خوشبختانه يک همگرايي خوبي در ميان تشکل ها و جريانات اصولگرا وجود دارد و ما اولاً تقريباً مراحل نهايي ليست را در استان طي مي کنيم که انشاء ا... به همراهي مردم يک انتخابات پرشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم داشته باشيم.
آقاي حيدري انشاء ا... براي انتخابات مجلس خبرگان برنامه اي داريد و از کسي حمايت مي کنيد؟
    بله قطعاً. ما در انتخابات مجلس خبرگان حتماً کانديدا خواهيم داشت و کانديداي ما هم کانديدايي خواهد بود که مورد قبول جامعتين باشد يعني جامعه محترم مدرسين  حوزه علميه و جامعه روحانيت مبارز تهران .
 اسم کانديداتون مشخص است؟
    براي خبرگان مشخص ميشه.انشاء ا... حتماً در هفته هاي آينده مشخص خواهد شد.
 اصلاً شما بنا داريد که کانديداها را به مردم معرفي کنيد و يا اصلاً بگوييد اين کانديداها از اصولگرايان هستند؟
    کانديداي خبرگان قطعاً اين چنين خواهد بود اما در مورد کانديداهاي ديگرمان بايد با توجه به مشکلاتي که در استان هست (مباحث قومي و مشکلاتي و از اين قبيل) ما بايد ببينيم که دوستانمان در جبهه ي متحد اصولگرايان چه راهکاري را دنبال خواهد کرد اگر به نتيجه برسند بايد با تابلو و معرفي کانديدا وارد شويم قطعاً چنين خواهد شد .
براي انتخابات مجلس کسي را معرفي مي کنيد؟
    بله قطعاً ما درا نتخابات هشتم براي هردو حوزه استان کانديدا خواهيم داشت.
اعلام مي کنيد؟
    بله قطعاً.
پس چطور فرموديد براي خبرگان کانديد داريم اما براي مجلس به دليل مسائل قومي و قبيله ايي ممکن است نداشته باشيم؟
    ما فراتر از مسائل قومي و قبيله ايي به خبرگان نگاه مي کنيم چون به مباحث کلان کشوري بر مي گردد در استان هم بايد بررسي بشود يعني بعد از اين که دوستانمان در جبهه ي متحد اصولگرايي بررسي کردند قطعاً کانديدا معرفي خواهد شد اما حتماً حضور پر نشاط و فعالي را در انتخابات مجلس هشتم خواهيم داشت.
آقاي حيدري امسال يک بحثي بود به نام هم انديشي احزاب اصولگرا و اصلاح طلب استان، چند جلسه برگزار شد ولي ظاهراً با  عدم حضورجريان اصولگرا استان ادامه پيدا نکرد به هر حال ديدگاه حضرتعالي در اين مورد چيست؟
    ما به عنوان حزب موتلفه اسلامي در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي از هر گونه همگرايي استقبال مي کنيم و ما هم دومين حزبي بوديم که ميزبان همه احزاب اصولگرا و اصلاح طلب بوديم و من معتقدم که هر گونه اقدام در راستاي وحدت نيروهاي درون نظام يک اقدام پسنديده و بايد حمايت و تداوم داشته باشد.
آيا فقط جلساتي که در دفاتر خود يا مثلاً اعتماد ملي برگزار مي شد شرکت مي کرديد چون موقعي که جلسه به ميزباني مشارکت بود  شما شرکت نکرديد؟
    يک جلسه بود که آن موقع من در مکه بودم و قرار شد جناب آقاي اکبري شرکت بکند در آن جلسه ايشان همان موقع که جلسه دبيران استان در تهران برگزار شده بود که ايشان  به دليل نبودن ماشين در کرمانشاه نتوانست در اين جلسه شرکت کند.
شايعاتي مبني بر اين بود که هماهنگ کرديد که هيچ کس شرکت نکند؟
    نه خير، من نمي توانم اينجا سخنگوي جريانات اصولگرا باشم اما چنين شايعاتي را بعنوان دبير حزب موتلفه تکذيب مي کنم چنين چيزي واقعاً وجود نداشت.
يعني همه آن روز مشکل داشتندکه  شرکت نکردند؟
    اين را بايد از خود دبيران تشکل ها بپرسيد که چرا نيامدند. من به عنوان دبير حزب موتلفه در واقع پاسخم همين بود.
آينده حزب موتلفه در استان را چگونه مي بينيد با توجه به اينکه تشکيلاتتان در تمام بخشها و شهرها فعال است؟
    حزب موتلفه ايلام هم يک حزب باسابقه است در سطح استان هم يک حزب کاملاً فراگير، در تمام شهرستانها و استان دفاتر و سازو کارهاي مناسبي داريم که جلساتمان به طور منظم هر 15 روز يک بار برگزار مي شود. حزب موتلفه يک حزب صرفاً سياسي نيست يعني اهداف فرهنگي اجتماعي و مذهبي دارد و ما بخشي از  تشکيلات اين حزب را در عرصه انتخابات داشتيم که هميشه حضور پرنشاط و قوي داشت و در عرصه هاي سياسي همواره به تکاليف خودش عمل کرده و در موضوعات خاص سياسي چه در استان و کشور همواره حرف داشته و ما انشاء ا... دنبال گسترش حزب و عضويابي به خصوص در ميان نسل جوانان و بانوان و ما دنبال اين هستيم که فرهنگ تحزب را انشاء ا... عليرغم مشکلاتي که وجود دارد نهادينه بکنيم.
به عنوان يکي از اعضاي ارشد اصولگرايان ايلامي و به عنوان دبير حزب موتلفه نظرتان رادرمورد عملکرد نمايندگان مجلس هفتم ايلام بفرمائيد؟
    ببينيد براي اين ما عملکرد يک فردي را مورد بررسي قرار بدهيم بايد اولاً واقعاً شناخت کاملي داشته باشيم متاسفانه به دليل اينکه خدمات يا فعاليت هاي اين دوستان به شکل آماري مکتوب ارائه نمي شود چون عملکرد يک نماينده برمي گردد به ارائه طرح، ارائه لوايح، پيشنهادها و تبصره ها و حضور در مباحث بودجه و مباحث ملي و سياسي و اجتماعي، و موضوعات متفاوت ديگر و گاه ممکن است يک نماينده در عرصه سياسي حضور پررنگ دارند مثل آقاي قنبري و گاه يک فردي در عرصه هاي اجتماعي حضور پررنگ تري دارد مثل آقاي همتي، گاه فردي مثل آقاي دکتر عادل آذر که در مباحث ملي و علمي به خصوص مباحث بودجه حضور دارد لذا نمي شود که ما واقعاً مرزبندي بکنيم و جمع بندي بکنيم که عملکرد آنها چگونه است.
آقاي حيدري خودتان کانديداي مجلس مي شويد؟
    خير فعلاً نه.
 آياحزب موتلفه در نظر ندارد که براي مجلس کانديداي اختصاصي معرفي بکند؟
    براي مجلس هشتم نه، اما براي مجالس آينده فقط در قالب جريان اصولگرايي کار مي کند، براي ما هيچ فرقي نمي کند که کانديداهاي ما چه از اعضاي موتلفه اسلامي باشند چه از دوستان ديگر. ما با شاخصه ها و مولفه هايي که داريم  قدرت راي آوري برايمان مهم است اگر اين مولفه ها را داشته باشند قطعاً مورد حمايت واقع خواهند شد حال خواه در درون موتلفه باشند و خواه در بيرون از موتلفه، اما من به شخصه معتقدم که احزاب بايستي خودشان کانديداي اختصاصي هم داشته باشند اما ما در آستانه انتخابات مجلس هشتم فقط در قالب جبهه متحد اصولگرايي عمل مي کنيم.
در رابطه با طنين غرب نظرتان چيست؟
     به نظر من اگر طنين بيايد و يک مقداري وارد حوزه ي اطلاع رساني شود و به تريبون خاص حزبي تبديل نشود نشريه موفقي است و احساس مي کنم طنين در مقاطعي اين چنين است من معتقدم مطبوعات بايد کارکرد مطبوعاتي و اطلاع رساني داشته باشند چون در همه جاي دنيا اينگونه است،مباحث سياسي بايد به سمت احزاب برود، چون مباحث سياسي مباحث چالش برانگيزي هستند اگر اين مسائل به سطح رسانه که يک مقداري فراگير است و بازخوردش هم زود است وارد شود باعث مقداري تشنج سياسي مي شود و اين به نفع جامعه مان نيست اما اگر  رويکرد اطلاع رساني داشته باشد به دليل اينکه اطلاع رساني جزو حقوق شهروندي افراد است و رسانه ها بايد پل ارتباطي مردم و نخبگان و مسئولين باشند اين اعتماد افزايش پيدا مي کند و در نتيجه تاثيرگذاري مطبوعات و رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي خيلي اثر گذار است که من معتقدم که ما بايد به سمت اين رويه پيش برويم.
 
 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -13روز