برنا فیلم سفر احمدی نژاد به ایلام را منتشر می کند

گوشه هايي از فيلم سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان ايلام كه به دلايل نامشخص از سوي صداوسيما پخش نمي شود ،امروز از سوي برنا ،منتشر خواهد شد.  
به گزارش خبرنگار سرويس سياسي برنا،مشاور هنري رئيس جمهور گفت:اين فيلم که توسط تيم هنري نهاد رياست جمهوري تهيه شده نزديک به 10 روز پيش براي پخش تحويل صداوسيما شده است.
وي افزود: اين فيلم از کيفيت فني و هنري خوبي برخوردار است و تاکنون هيچ نظري از طرف صداوسيما در مورد دلايل عدم پخش آن اعلام نشده است.
به گفته شمقدري اين فيلم قرار بوده قبل از سفر رئيس جمهور به استان بوشهر از تلويزيون پخش شود.
اين در حالي است که فيلم هايي که از سفر رييس جمهور در گذشته ، از سوي صدا وسيما پخش شده ، اغلب در زمان هاي نامناسب و در اوقاتي که مخاطبان نمي توانستند بيننده آن باشند ،روي آنتن رفته است.
شبکه خبري برنا امروز بخشي از اين فيلم 30 دقيقه اي را در بخش فيلم خود براي مخاطبان به نمايش خواهد گذاشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -13روز