بازدید استاندار ایلام ازشرکت توزیع پرسی گاز وبوتان

استاندار ايلام روز شنبه تاريخ 6/11/86 به منظور بررسي وپي گيري مشكلات مردم در امر گاز رساني ونحوه توزيع ان در سطح شهر ايلام از محل شركت توزيع پرسي گاز و بوتان بازديد نمود .

در اين بازديد مهندس ازاد استاندار ايلام گفت : ميزان گازي كه وارد استان ايلام ميشود 2برابرنسبت به دوران قبلي است وي اظهار داشت : هر جايگاهي قبلا روزانه حدود 40 تن توزيع مي كرد ولي الان در هر جايگاه پرسي وبوتان 80 تن گاز توزيع مي شود اما عليرغم اين مسئله يك مقداري صفها شلوغ است ومردم با مشكل كمبود گاز مواجه هستندوبه همين خاطر تعدادي از كارشناسان دستگاه هاي مرتبط كار بررسي را شروع كرده كه دليل ومشكل در چيست .وي در ادامه افزود اگر مردم صبر وتحمل كنند كه گاز را در خانه ها تحويل دهند يك مقداري از اين مشكلات حل خواهد شد .استاندار ايلام خاطر نشان كرد: هر مقدار گاز مورد نياز استان وارد ميشود واز لحاظ ورود گاز مشكل نداريم اما در توزيع گاز مشكل داريم واميدوارم كه به علت اصلي ان پي ببريم وان را برطرف كنيم .مهندس ازاد اظهار داشت : 3700 خانوار در شهر ايلام از گاز شهري استفاده مي كنند وروزانه حدود 50 خانوار اضافه مي شود و ميزان گاز هم افزايش پيدا مكند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز