اسامی برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده

بنا بر شنيده ها 18 نفر از نامزدهاي حوزه شمالي ايلام رد صلاحيت شده اند كه اسامي برخي از آنها در ذيل ذكر شده است:

1- داريوش قنبري

2- حميدرضا خانيان

3- كورش منصوري

4- علي عسگر احمدي

5- رستم منتي

6- علي كرم محمديان

7- آيت الله محمدي

8- علي محمد سهراب نژاد

9- فرهاد افرا

از ميان نامزدهاي حوزه جنوب نيز افراد زير رد صلاحيت شده اند:

1- عيسي باقري

2- رضا افسرده

3- حجت هاديزاده

شنيده شده كه آقاي عادل آذر نيز كه در حوزه تهران ثبت نام نموده بود، رد صلاحيت شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز