استاندار ایلام:کیفیت نان پخت شده در نانواییهای این استان در تمام مناطق نامطلوب است

استاندار ايلام گفت : متاسفانه كيفيت نان پخت شده در نانواييهاي اين استان در تمام مناطق نامطلوب است.

"علي‌محمد آزاد" روز پنجشنبه درنشست اعضاي شوراي آرد ونان و فرمانداران شهرستانهاي تابعه اين استان افزود: در خصوص كيفيت نان، مردم استان گلايه دارند و در اين راستا كيفيت نان در ايلام بايد در حد مطلوب افزايش يابد.

وي ادامه داد: براساس گزارشهاي رسيده مردم اغلب شهرستانهاي استان نيز براي تهيه نان مرغوب روز مره خود داراي اين مشكل هستند.

وي اضافه كرد: فرمانداران بايد در اين زمينه اقدامات لازم انجام داده تا كيفيت نان استان افزايش و به نقطه مطلوب برسد.

استاندار ايلام بر نظارت مستمر و بيشتر فرمانداريهاي استان بر فعاليت نانوائيها، آموزش خبازان و برخورد قانوني با متخلفان تاكيد كرد.

وي همچنين بر نحوه توزيع سهميه آرد در استان به صورت كارشناسي تاكيد كرد.

در اين نشست فرماندار ايلام نيز گفت: سرانه مصرف نان در اين استان بالاتر از استاندارد كشور است.

"فتاح اسماعيلي" افزود: سرانه مصرف نان در ايلام ‪ ۱۲۸‬كيلوگرم در سال است در حاليكه اين سرانه در كشور ‪ ۱۲۰‬كيلوگرم است.

در استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام حدود ‪ ۷۰۰‬نانوايي وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز