وضعیت تعطیلی مدارس استان در روز دوشنبه

به گزارش شبکه تلویزیونی استان ایلام  فردا دوشنبه مدارس شیفت صبح ایلام و آسمان آباد تعطیل و مدارس شیفت عصر با یک ساعت تاخیر برگزار میگردد.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال