جریان اصولگرا در ایلام در پی ارایه طرح واحدی در انتخابات است

دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري استان ايلام گفت : جريان اصولگرا در استان ايلام در صدد ارايه طرح واحدي در انتخابات آتي است.

"يونس احمدي" روز يكشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي افزود: اين جريان پويا در استان شرايط و وضعيت انتخابات در ايلام را رصد كرده است و طي روزهاي آتي ليست مورد نظر خودرا به مردم ارايه مي‌كند.

وي گفت : در بررسيهاي انجام شده ممكن است جريان اصولگرا در استان به جاي معرفي كانديداي واحد ، طرح واحدي را در انتخابات ارايه كند.

وي افزود : اين جريان سياسي براين مهم تاكيد داشته و نتيجه مثبت را در ارايه اين برنامه مي‌داند.

عضو شوراي جبهه اصولگرايان در استان ايلام گفت : اكنون اين جريان سياسي در استان كانديداهاي مورد نظر را شناسايي كرده است.

وي افزود: در برخي مقاطع زماني هميشه برد يك جريان سياسي با پيشروي حاصل نشده است بلكه توقف نيز در برهه‌اي از زمان جواب مي‌دهد.

وي ابراز اميدواري كرد، در آينده نزديك ليست مورد نظر و حمايت جريان اصولگرايي در خصوص انتخابات مجلش هشتم و مياندوره‌اي مجلس خبرگان رهبري در استان ايلام ارايه شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال