وزیر علوم در ایلام حدود ‪ ۶۰۰‬نامه دریافت کرد

هيئت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سفراستاني رييس جمهوري و اعضاي هيئت دولت به استان ايلام،نزديك به ‪۶۰۰‬نامه دريافت كرد كه حدود ‪ ۹۰‬درصد از آنها خطاب به وزيرعلوم و يا در حيطه‌كاري اين وزارتخانه و تنها‪۱۰‬درصد خطاب به رياست جمهوري بود.

دكتر "حميدرضا شاه محمدي"، مدير كل امور شاهد و ايثارگران وزارت علوم ، كه در اين سفر همراه هيئت وزارتخانه بود، در گفتگو با خبرنگار ايرنا با اعلام اين مطلب افزود: نامه‌هاي مربوط به وزارت علوم همگي با مهر وزارتخانه شماره و تاريخ خوردند، تا قابل پيگيري باشند.

هيئت همراه وزير علوم در سفر به ايلام شامل سه معاون وزير و پنج مدير كل وزارتخانه بود.

شاه محمدي گفت: نامه‌ها را معاونان وزير و مديران كل مربوط ديدند و بررسي مقدماتي روي آنها انجام شد.

وي در توضيح مفاد نامه‌ها گفت: بخشي از نامه‌ها مربوط به مسائل كلي دانشگاه‌ها بود كه با رايزني و دستور خود وزير و بررسي‌كنندگان و ارائه راه حل به رييس دانشگاه ايلام، در مسير اقدام قرار گرفتند.

به گفته شاه محمدي، درخواست نقل و انتقال به دانشگاه‌هاي ديگر از خواسته‌هاي دانشجويان نگارنده نامه بود كه مقررشد رييس دانشگاه ايلام آنها را به معاونان آموزشي و دانشجويي خود ارجاع دهد تا در كميسيون مركزي دانشگاه درباره موارد خاص اقدام كند.

مشاور وزير علوم در امور ايثارگران افزود: درخواست تبديل استادان حق- التدريسي به‌عضو هيئت علمي،ارتقاي اعضاي هيئت علمي و فراهم‌كردن‌امكان ادامه تحصيل كاركنان و اعضاي هيئت علمي، مطالبات شماري ديگر از نامه‌ها بود.

شاه محمدي گفت: درصدي از دانشجويان نويسندگان نامه، درخواست وام كرده بودند كه با نظر مساعد وزير به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه ارجاع شد تا اقدامات براي پرداخت وام انجام شود.

وي افزود: گروه ديگري از دانشجويان كمك‌هاي مالي خواسته بودند كه با توجه به‌اين كه وزارت اعتباري را بدين منظور دراختيار رييس دانشگاه گذاشته ، به وي ارجاع شد تا اقدامات لازم از آن طريق انجام پذيرد.

"درصدي از نويسندگان نامه هم درخواست‌هايي خارج از حيطه وزارت علوم و از ديگر دستگاه‌ها داشتند كه از طريق معاون كل مربوط وزارتخانه به دستگاه ذيربط ارجاع خواهد شد تا مسائل آنها بررسي شود."
شاه محمدي گفت كه كمبود استاد و اعضاي هيئت علمي و تجهيزات از خواسته هاي ديگر طرح شده در برخي نامه‌هايي بود كه عمدتا توسط دانشجويان نوشته شده بود كه دستور لازم درباره آنها نيز داده شد.

به گفته مدير كل امور شاهد و ايثارگران وزارت علوم، مطالبات شماري از نامه‌ها هم از ادارات ديگر وزارتخانه مثل معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي و سازمان سنجش و يا خود دانشگاه‌هاي ايلام بود كه براي اقدام به مسئولان ذيربط ارجاع شدند.

شاه محمدي ادامه داد: بخشي از نويسندگان نامه هم درخواست‌هايي از دفتر امور ايثارگران وزارتخانه داشتند كه مواردي را كه مربوط به رييس دانشگاه بود به وي ارجاع داديم و به موارد ديگر كه در حوزه كاري دفتر وزير در امور ايثارگران است، رسيدگي مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز