رییس جمهوری ایلام را به مقصد تهران ترک کرد

رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت دقايقي پيش [ پنج شنبه شب ] از طريق فرودگاه، ايلام را به مقصد تهران ترك كردند.

دكتر محمود احمدي‌نژاد به همراه وزيران دولت در جريان دور دوم سفرهاي استاني به مدت دو روز از استان ايلام بازديد كرد و ‪ ۱۱۵‬مصوبه براي توسعه بخشهاي مختلف اين استان تصويب كرد.

در جريان نشستهاي مختلف هيات دولت، نشستهاي تخصصي در بخشهاي آب، كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن تشكيل شد و تصميماتي براي توسعه اين بخشها اتخاذ شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال