دوشنبه 5 اسفند 1398

مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی ایلام راه‌اندازی شد

مركز خدمات تخصصي فناوري اطلاعات جهاد دانشگاهي ايلام ، روز شنبه همزمان با هفته پژوهش در آييني راه‌اندازي شد.

رييس جهاد دانشگاهي ايلام در اين آيين گفت : اين مركز به منظور جذب و پياده‌سازي ايده‌هاي نو در حوزه (‪ ،(IT‬كمك به رشد اقتصادي منطقه و ارتقاي فناوري موجود راه‌اندازي شده است.

"عباس ناصري" افزود: كمك به توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات استان ، ايجاد زمينه‌هاي كارآفريني و توسعه مشاغل، ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در حوزه فناوري، رشد اقتصادي منطقه و تنوع بخشيدن به آن از ديگر اهداف برپايي اين مركز است.

او اظهار داشت: در اين مركز كليه خدمات تخصصي توسط سيستمهاي رايانه‌اي تعبيه شده انجام مي‌شود.

ناصري از علاقه‌مندان به حوزه فناوري اطلاعات خواست از امكانات اين مركز استفاده كنند.

نظرات ارسال نظر