استاندار ایلام: این استان نیازمند سرمایه‌گذاریهای جدید است.

استاندار ايلام گفت: اين استان براي دستيابي به توسعه پايدار در كنار اعتبارهاي دولتي به سرمايه‌گذاريهاي جديد نياز دارد.

"علي‌محمد آزاد" روز پنجشنبه در نشست مجمع رزمندگان غرب كشور بيان كرد:
استان ايلام به‌سبب اينكه درگذشته شاهد سرمايه‌گذاريهاي كلاني نبوده اكنون مزيت نسبي براي جلب سرمايه‌گذاريهاي جديد دارد.

وي ادامه داد: نفت و گاز، كشاورزي، دامپروري و صنعت جزو مزيتهاي اصلي اين استان براي جلب سرمايه‌گذاران محسوب شده و از كليه سرمايه‌گذاران در اين بخشها حمايت مي‌شود.

وي به مساعدتهاي دولت نهم به استان ايلام براي تسريع در فعاليتهاي عمراني اشاره كرد و افزود: اين استان بالاترين سرانه اعتبار عمراني را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

آزاد در عين حال گفت: با وجود سرمايه‌گذاريهاي دولت، اما براي بهبود وضعيت عمران، آباداني و اقتصاد پايدار استان نيازمند تزريق اعتبارها و سرمايه‌گذاريهاي جديد بويژه بخش خصوصي است.

وي با بيان اينكه مهمترين رويكرد دولت ايجاد زيرساختها است، افزود:
راه برون رفت از مشكلات اقتصادي استان در گرو سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخشهاي مختلف است.

استاندار ايلام گفت: تنها با وارد شدن بخش خصوصي و سرمايه‌گذاريهاي آنها در ايجاد صنايع بزرگ اقتصادي و اشتغالزا مي‌توان چرخه‌هاي توسعه در اين استان را به حركت درآورد.

او يادآور شد: بايد از ظرفيتها و منابع غني و سرشار اين استان از حيث گچ، سيمان به نحو شايسته‌اي بهره‌برداري شود كه نيازمند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است.

آزاد تصريح كرد: استان ايلام از ظرفيت مطلوبي براي تبديل شدن به قطب سيمان كشور برخوردار است كه بخش خصوصي بايد از اين مزيت به نحو مطلوبي استفاده كند.

استاندار ايلام توسعه بخش كشاورزي و دامپروري را زمينه‌ساز تحول اقتصادي استان برشمرد و گفت: فعاليتهاي ارزشمندي در راستاي تجهيز زمينهاي كشاورزي در مناطق مستعد استان در دست اقدام است كه تبعات مثبت آن در سالهاي آينده بيشتر نمود پيدا خواهد كرد.

وي افزود: با سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي و گسترش فعاليتهاي باغداري، آبزي‌پروري، دامپروري و كشاورزي مي‌توان در قالب برنامه‌اي زمان‌بندي شده اقتصاد استان را متحول كرد.

وي تاكيد كرد: عزم مديريت ارشد و كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان به حمايت مالي و معنوي از سرمايه‌گذاران معطوف است.

آزاد تصريح كرد: از كليه طرحهاي توجيه‌دار اقتصادي و فني سرمايه‌گذاران در بخشهاي مختلف اقتصادي و عمراني در استان ايلام حمايت مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز