شنبه 5 بهمن 1398

استان ایلام با کمبود ۲۵ هزار واحد مسکونی مواجه است.

رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ايلام گفت : اين استان با كمبود 25 هزار واحد مسكوني مواجه است .
 
به گزارش خبر گزاري كانون دانش آموزي پانا؛"جواد حيدري" افزود : با تأمين و احداث اين تعداد واحد مسكوني همه مردم صاحب منزل مسكوني مي شوند . وي بيان كرد : خوشبختانه وضعيت مسكن در استان ايلام و كشور وضعيت مطلوبي است اما به دليل نبود توان خريد زمين و مسكن و رشد روزافزون جمعيت و وجود برخي سودجويان مشكلاتي در اين بخش وجود دارد .

نظرات ارسال نظر