شنبه 17 خرداد 1399

۲۶۰ هزار تن گندم در ایلام برداشت می شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام پيش بيني كرد امسال 260 هزار تن گندم در استان ايلام برداشت شود.

مهندس شهبازي با اعلام اين خبر به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال زراعي جاري بيش از 138 هزار هكتار از اراضي استان گندم آبي مازاد بر مصرف از كشاورزان ايلامي خريداري شود.
وي قيمت تمضميني خريد گندم دوروم را 2150 ريال و معمولي را 2050 ريال اعلام و افزود: عمليات برداشت گندم در استان ايلام با استفاده از 350 دستگاه كمباين انجام مي گيرد.
وي تاكيد كرد: امسال توليد گندم نسبت به سال گذشته 15 درصد افزايش يافته است.

نظرات ارسال نظر