نامه وارده : به همه مردم ایران بدلیل راههای نامناسب ایلام جایزه بدهید.

از اینکه تا بحال چند مورد درد دل را چاپ نکردید ضمن گلایه ممنونم.

اما قابل توجه استاندار و مدیر کل راه و ترابری: تا در این استان اتفاقهای دلخراش نیافتد کسی به فکر چاره نیست . همین پل بهمن آباد اگر از هر بچه ای بپرسید با توجه با انحراف قبل از آن رای به حادثه خیزی آن میدهد .البته تیم راهنمایی و رانندگی نیز در عدم پیگیری و گزارش جهت حذف چنین نقطه حادثه خیزی بشدت مقصر است.ای کاش مدیران و مسئولین به جای کشمکشهای بی ارزش سیاسی کمی تخصص و اندکی حس مسئولیت پذیری و بند انگشتی وجدان کاری داشتند و حداقل در ماموریتهای خارج استانی خود نمونه کار مدیران همتراز خود را میدیدند تا شاهد قتل دسته جمعی هموطن خود حداقل در این استان نباشیم.سال گذشته وزیر راه و ترابری گفتند هر کس در پایان سال85 یک دست انداز ببیند به او جایزه میدهیم.حال من میگویم:آقای وزیر به لطف مسئولین استان ایلام به همه 70000000نفر ایران بدلیل راههای نامناسب ایلام جایزه بدهید.

با تشکر ابوذر

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز