یک‌شنبه 18 خرداد 1399

استاندار ایلام: ‪ ۹۹‬درصد اعتبارهای عمرانی و جاری استان جذب شد.

استاندار ايلام گفت: ‪ ۹۹‬درصد نقدينگي اعتبارهاي عمراني و جاري استان با تلاش كليه مسوولان در سال گذشته جذب شد.

"علي‌محمد آزاد" روز پنجشنبه در نشست اعضاي شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان ايلام افزود: از مجموع دو هزار و ‪ ۹۴۰‬ميليارد ريال اعتبار عمراني و جاري تخصيصي به اين استان در سال گذشته بيش از دوهزار و ‪ ۹۱۰‬ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

وي مجموع كل اعتبارهاي تخصيصي سال گذشته به اين استان را سه هزار و ‪۲۶۰‬ ميليارد ريال براي اجراي يك هزار و ‪ ۱۵۰‬پروژه عنوان كرد كه نسبت به سال ماقبل آن افزايش چشمگيري داشته است.

استاندار ايلام اعتبار عمراني استاني تخصيصي به اين استان در سال‌جاري را يك هزار و ‪ ۷۴‬ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين ميزان اعتبار نسبت به سال گذشته بيش از ‪ ۹/۴‬درصد افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به دو هزار ميليارد ريال افزايش يابد.

وي سرانه عمراني استان در سال گذشته را به ازاء هر نفر سه ميليون و ‪ ۱۴۰‬هزار ريال عنوان كرد و گفت: اين استان از اين نظر مقام اول كشور را در بين ساير استانها كسب كرد.

وي در خصوص اعتبارهاي جاري استان نيز گفت: در سال جاري اعتبارهاي جاري اين استان با سه درصد كاهش از يك هزار و ‪ ۴۲۰‬ميليارد ريال به يك هزار و ‪ ۳۷۷‬ميليارد ريال كاهش يافته است.

وي از كليه مديران استان خواست: با مديريت مالي و برنامه‌ريزي دقيق علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اجتناب پذير، اعتبارهاي تخصيصي به استان را در جهت اجراي برنامه‌هاي دولت به صورت بهينه هزينه كنند.

وي تاكيد كرد: صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري به هيچوجه شامل حقوق و مزاياي كاركنان نشده و كليه خدمات ارايه شده سال گذشته به كاركنان امسال نيز بايد ارايه شود.

وي تصريح كرد: همچنين به هيچ عنوان از هيچ دستگاهي پذيرفته نيست ريالي از اعتبارهاي عمراني تخصيصي به اين استان را به خزانه دولت بازگشت دهند.

استاندار ايلام يكي از شعارهاي محوري دولت را محروميت‌زدايي و رفع محروميت و نه حذف كلمه محروميت از اين استان دانست و گفت: اين استان از نظر امكانات، استعدادها و نيروي انساني به هيچوجه محروم نيست و حذف همه‌جانبه محروميت از اين استان نيازمند بالفعل كردن استعدادهاي بالقوه در زمينه آب، راه، كشاورزي، گاز، نيروي انساني و ... است.

نظرات ارسال نظر