مشکل کمبود سیمان در ایلام

با آغاز فصل ساخت وسازهاي عمراني و ساختماني در استان ايلام، مشكل كمبود جدي سيمان در اين استان همانند سال‌هاي گذشته به وجود آمده و بسياري از مردم و پيمانكاران را سرگردان كرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق گفته يكي از مصالح فروشان استان، كارخانه سيمان به شركت‌هاي توزيع به صورت نوبتي و هر ماه يك بار سيمان مي‌دهد كه اين مقدار سيمان به هيچ وجه كافي و جوابگو نيست.

يكي از توزيع كنندگان سيمان در اين باره مي‌گويد: گفته مي‌شود كه كارخانه سيمان نقص فني دارد و نمي‌تواند به اندازه كافي سيمان توليد كند و مقدار سيماني كه به ما مي‌رسد توسط اداره تعزيرات بين متقاضيان سيمان تقسيم مي‌شود كه با ارايه اصل سند يا پروانه ساختماني سيمان به مقدار محدود به متقاضي تحويل داده مي‌شود.

در همين حال يك پيمانكار ساختمان با بيان اين كه ما الان 10 روز است كه براي خريد سيمان به شركت‌هاي توزيع و مصالح فروشي‌ها مراجعه مي‌كنيم، ولي هنوز نتوانسته‌ايم آن را تهيه كنيم، به ايسنا مي‌گويد: آيا اين منطقي است كه كارخانه سيمان در استان باشد ومردم ايلام از داشتن و استفاده كردن آن محروم باشند؟

در اين باره، علي محمد محمدي - معاون پشتيباني كارخانه سيمان ايلام - توضيح مي‌دهد: كارخانه سيمان ايلام ماهانه 50 هزار تن سيمان توليد مي‌كند كه بنا به دستور مقامات استان، سهميه سيمان ايلام از اين مقدار 30 هزار كيسه است كه قسمت اعظم آن به دستور معاون استانداري ايلام صرف پروژه‌هاي استاني مي‌شود.

وي مي‌افزايد: به نظر من نظارت دقيقي بر چگونگي مصرف و به‌ويژه توزيع سيمان در استان و حتي در كشور وجود ندارد، ولي نظارت درتوليد سيمان به خوبي صورت مي‌گيرد.

لازم به ذكر است، مساله سيمان در استان ايلام درحالي رخ مي‌دهد كه كارخانه سيمان ايلام با بهترين كيفيت و حداكثر ظرفيت مشغول به كار است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال