دوشنبه 16 تیر 1399

مشعل گازهای خانگی امسال در ایلام روشن می‌شود.

مديرعامل شركت گاز استان ايلام گفت: مشعل گازهاي خانگي امسال در ايلام روشن مي‌شود.

"علي‌محمد فراهاني"  افزود: با تدابير انديشيده شده توسط اين شركت و انعقاد قرارداد با شش پيمانكار كار شبكه‌گذاري گاز تا نيمه اول امسال به اتمام مي‌رسد.

وي اظهار داشت: كل شبكه گازرساني شهر ايلام ‪۳۶۰‬كيلومتر است كه بايد تا پايان نيمه اول سال‌جاري به اتمام برسد.

وي ادامه داد:در حال حاضر ‪۱۶۱‬كيلومتر شبكه گازرساني در شهر ايلام طراحي و اجرا شده است.

وي گفت: همچنين براي شهر ايلام حدود ‪۱۷‬هزار علمك توسط كارشناسان اين شركت طراحي شده كه سال گذشته سه هزار علمك گاز نصب شد.

فراهاني تصريح كرد:تاكنون براي نصب علمكهاي گاز و همچنين شبكه گازرساني شهر ايلام ‪۵۸‬ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

استان ايلام با داشتن ‪۱۱‬درصد ذخاير گاز كشور تاكنون از داشتن گاز شهري بي‌بهره مانده است.

نظرات ارسال نظر