دوشنبه 5 خرداد 1399

نماینده ایلام: قانون کار نیازمند بازنگری است

نماينده مردم ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي گفت: باتوجه به ابهاماتي كه در قانون كار ديده مي‌شود بازنگري اين قانون امري بديهي است.

"داريوش قنبري" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در برخي موارد قوانين مبهمي تصويب مي‌شود كه راه را براي گريز كارفرمايان از اجراي قوانين كار در خصوص نحوه بكارگيري كارگران و پرداخت حق بيمه آنان باز كرده است.

وي ادامه داد: متاسفانه كارفرمايان نيز باتوجه به اين مساله‌از بكارگيري كارگر اجتناب كرده و يا با انعقاد قراردادهاي موقت مشكلاتي را براي كارگران ايجاد مي‌كنند.

وي اظهار داشت: در پاره‌اي موارد نيز حتي كارگران بدون انعقاد قرارداد در كارگاهها مشغول كار مي‌شوند.

قنبري يادآور شد: براين اساس بازنگري در قانون كار اجتناب ناپذير بوده و بايد موارد ضداشتغال اين قانون شناسايي و در رفع آن همت گمارده شود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر برخي از قوانين كار به نفع كارفرما نبوده و به تبع آن كارگران از حق قانوني خود محروم مي‌شوند.

نظرات ارسال نظر