پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

وجوه دریافتی از کارخانجات آرد ایلام به خزانه برگردانده شد.

 با پيگيري‌هاي بازرسان سازمان بازرسي كل كشور وجوه دريافتي از كارخانجات آرد استان ايلام كه طي سال‌هاي گذشته در حساب شركت غله ايلام راكد مانده بود، به خزانه واريز شد.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور شركت غله و خدمات بازرگاني استان ايلام طي ساليان گذشته وجوه دريافتي از كارخانجات آرد استان را به جاي واريز به حساب خزانه، بطور غير قانوني در حساب آن شركت بصورت راكد نگهداري مي‌كرد كه با تذكر و پيگيري هيأت بازرسي استان و اصلاح اين رويه ناصحيح، مقرر گرديد اين وجوه از اين پس به حساب خزانه واريز گردد.

در گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور تصريح شده‌است: گر چه از اين وجوه برداشتي صورت نگرفته، ولي اين رويه مغاير قانون كه ناشي از عدم تقيه برخي مديران دستگاه‌ها به اجراي قوانين و نيز ضعف نظارت موثر و كارآمد ذيحسابان است، زمينه ساز تخلف افراد و تضييع حقوق دولت خواهد شد.

نظرات ارسال نظر