پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

آبگرم دهلران، گردشگری درمانی ایلام را رونق می‌دهد.

با آغاز ساخت مجتمع آبدرماني در دهلران ايلام، اين استان مي‌تواند پذيراي گردشگران درماني باشد.

علي‌ قاسمپور، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام در گفت‌و‌گو با ميراث خبر با بيان اين مطلب گفت: «آزمايش‌ها روي آب‌گرم اين ناحيه به پايان رسيده است و خاصيت درماني آب آن نيز تاييد شده است.»

گويا پيش از اين نيز يك شركت ژاپني آب اين چشمه را آزمايش و تاييد كرده بود.

به گفته قاسمپور، در حال حاضر سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام در انتظار واگذاري زمين از سوي اداره منابع طبيعي شهرستان دهلران براي اجراي طرح‌هاي مجتمع‌ آبدرماني است.

ساخت كلينيك‌هاي تخصصي آبدرماني و نيز مجتمع‌هاي اقامتي در نزديكي اين مركز آبدرماني از برنامه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي است.

اما با توجه به اين كه اين طرح هنوز از مرحله مطالعه فراتر نرفته است، قاسمپور گفت كه صحبتي در مورد اعتبار مورد نياز براي اجراي آن نشده است.

مسوولان گردشگري استان ايلام اميدوارند كه تا پايان اين ماه بحث واگذاري زمين به پايان برسد و عمليات اجرايي مجتمع آغاز شود.

نظرات ارسال نظر