دوشنبه 16 تیر 1399

بنگاههای زودبازه شش هزار فرصت شغلی در استان ایلام ایجاد کردند.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت : راه اندازی بنگاههای کوچک اقتصادی و زود بازه شش هزار فرصت شغلی طی سال گذشته و امسال در این استان ایجاد کرده است .
 به گزارش خبر گزاري كانون دانش آموزي پانا؛"احمد هاشمی" در نشست اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ایلام بیان کرد : این تعداد فرصت شغلی در بخش های صنعت , کشاورزی و خدمات با راه اندازی چهار هزار طرح به وجود آمده است . وی افزود: از این تعداد شغل بیش از یک هزار و 605 شغل در بخش کشاورزی سه هزارو 693 در بخش خدمات و مابقی در بخش صنعت استان ایلام بوده است . 

نظرات ارسال نظر