دوشنبه 5 خرداد 1399

۶۵ میلیارد ریال برای اجرای فعالیت های فرهنگی ایلام اختصاص یافت.

رئیس گروه تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام از اختصاص 65 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای فعالیت های فرهنگی این استان خبر داد.

روح الله نور محمدی در گفتگو با خبرنگار شبستان گفت: این ميزان اعتبار در قالب اعتبارات عمرانی، فرهنگی به این استان اختصاص یافته است كه در زمینه اجرای فعالیت های عمرانی در بخش فرهنگ و هنر استان هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی همچنین مجازند که نیم در صد از اعتبارات خود را صرف اجرای فعالیت های فرهنگی، هنری کنند.

نور محمدی خاطر نشان کرد: در سال جاری نيز سه درصد از اعتبارات تملک دارائی های استان صرف توسعه، تجهیز و عمران کارهای فرهنگی مي شود.

وی از کاهش سه درصدی اعتبارات جاری این استان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار در سال جاری از یک هزار و 400 میلیارد ریال سال گذشته به یک هزار و 160 میلیارد ریال کاهش یافته است.

نظرات ارسال نظر