یک‌شنبه 11 خرداد 1399

استاندار ایلام: ‪ ۹۳‬درصد مصوبات دومین سفر استانی هیات دولت در این استان اجرایی شده است

استاندار ايلام گفت: ‪ ۹۳‬درصد مصوبات دومين سفر استاني هيات دولت در اين استان اجرايي شده يا در حال انجام مراحل نهايي كار است.

مهندس "علي‌محمد آزاد" عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
از مجموع ‪ ۶۳‬مصوبه هيات دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين استان، تاكنون ‪ ۵۸‬مصوبه اجرايي شده يا در دست اقدام است.

وي‌ادامه‌داد: مهمترين مصوبه‌هاي هيات دولت در استان ايلام در بخشهاي توسعه راه‌ها، آموزش و پرورش، آموزش عالي، كشاورزي، بهداشت و درمان واشتغال بوده است.

او اظهار داشت: ‪ ۹۰‬درصد اعتبارهاي تعهد شده وزارتخانه‌هاي مختلف در راستاي تحقق اين مصوبات در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي استان قرار گرفته و صرف اجراي طرحهاي مصوبه هيات دولت شده است.

مهندس آزاد تصريح كرد: براساس برنامه زمان بندي شده كليه مصوبات هيات دولت در استان ايلام ظرف سه ماه آينده بصورت كامل انجام مي‌شود.

استاندار ايلام تحقق مصوبات هيات دولت در اين استان را زمينه‌ساز توسعه همه‌جانبه اين منطقه دانست و افزود: توسعه شبكه‌هاي آب، تكميل سدهاي آبي، تسطيح زمينهاي كشاورزي و ايجاد باغات بخشي از مصوبات هيات دولت در اين استان بوده كه باعث شكوفايي و تحول اقتصادي در منطقه مي‌شود.

او گفت: خوشبختانه با عنايت و مساعدت هيات دولت طرحهاي نيمه تمام ايلام در بخش راه‌هاي ارتباطي اصلي، فرعي و روستايي در حال تكميل شدن بوده كه نويد بخش سهولت در تردد بوده و استان را از بن جغرافيايي خارج مي‌كند.

مهندس آزادهمچنين توسعه مراكز بهداشتي و درماني در استان را بخشي از مصوبات مهم دولت ارزيابي كرد و افزود: بخش حوزه بهداشت و درمان اين استان با عنايت دولت خدمتگزار در آستانه تحولي جدي براي ارايه خدمات‌دهي مطلوب به مردم قرار گرفته است.

استاندار ايلام همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، تاكنون از مجموع ‪۷۰۰‬ ميليارد ريال اعتبار كمك رييس جمهوري به تكميل طرحهاي عمراني اولويت‌دار استان، در مجموع تاكنون ‪ ۶۳۰‬ميليارد ريال آن در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته و هزينه شده است.

استاندار ايلام گفت: اختصاص اعتبار دولت به ايلام براي اجرا و تكميل طرحهاي عمراني و اشتغالزا در اين استان سبب شده تا صنعت نوپا، كشاورزي و بخشهاي مختلف اقتصادي در ايلام روزهاي اميد و رونق باشد بنحويكه تزريق اين اعتبارهاي ويژه مي‌تواند استان را سيكل محروميت رهايي بخشد.

او تاكيد كرد: با تخصيص اين ميزان مساعدت مالي رييس جمهوري به ايلام روند تكميل طرحهاي عمراني اولويت‌دار در استان شتاب گرفته است.

مهندس آزاد گفت: خوشبختانه با نگاه ويژه دولتمردان به مناطق كمتر توسعه يافته ايلام، اكنون اين استان به كارگاه بزرگ كار تبديل شده است.

وي افزود: باتوجه به مصوبات هيات دولت زمينه‌اي براي تقويت زيرساختهاي توسعه‌اي اين استان فراهم شده است.

وي مصوبات هيات دولت در استان را در حوزه سرمايه‌گذاري و زيرساختي عنوان كرد و افزود: استان ايلام ظرفيتهاي فراواني براي جذب اعتبار در راستاي تقويت زيرساختها دارد.

وي اظهارداشت: هيات دولت تصميمات قابل توجهي را درجهت رفع مشكل بيكاري، تجهيز بيمارستانها، تقويت آموزش عالي و بخش كشاورزي اتخاذ كرده كه تبعات مثبت اين مصوبات در آينده بيشتر مشخص مي‌شود.

نظرات ارسال نظر