دوشنبه 16 تیر 1399

اجرای طرح جامع گردشگری در استان ایلام آغاز شد.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام از آغاز اجراي طرح جامع گردشگري در اين استان خبر داد.

"فريدون محمدي" روز سه‌شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين طرح در سه بخش شناخت وضعيت استان از حيث آثار باستاني و گردشگري، ارايه راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري و تعريف پروژه‌هاي مورد نياز اجرا مي‌شود.

وي ادامه داد: معرفي توانمنديها و ظرفيتهاي گردشگري ايلام كه در قالب اين طرح تعريف شده نقش موثري در جلب گردشگران داخلي و خارجي به استان داشته و زمنيه‌ساز رونق صنعت گردشگري است.

او اظهار داشت: اين طرح توسط كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري استان با تعامل اساتيد دانشگاه ايلام اجرا مي‌شود.

محمدي يادآور شد: تلاش مي‌شود بر اساس ظرفيتهاي موجود از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مناطق مختلف استان براي توسعه صنعت گردشگري استفاده شود.

او از كليه نخبگان و انديشمندان استان خواست: با ارايه راهكارهاي علمي و عملي زمينه لازم را براي توسعه صنعت گردشگري در ايلام فراهم كنند.

نظرات ارسال نظر