به دلیل عدم حصارکشی, دانشجویان دانشگاه ایلام امنیت ندارند

دبير شوراي صنفي دانشگاه ايلام اعلام كرد: اطراف دانشگاه ايلام حصار نداشته و دانشجويان از هيچ امنيتي برخوردار نيستند.
مظفر عزيزي, دبير شوراي صنفي دانشگاه ايلام، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, افزود: با توجه به اينكه دانشگاه، حصار و پرديس مشخصي نداشته، افراد ديگر غير از دانشجويان به راحتي مي‌‏توانند داخل محوطه دانشگاه شوند كه اين موضوع منجر به ايجاد مشكلات عديده‌‏اي براي دانشجويان شده است.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال گله گوسفند از محوطه دانشكده علوم انساني عبور مي‌‏كند و يا هفته پيش عده‌‏اي با ماشين‌‏هاي شخصي داخل دانشگاه شده و با دانشجويان درگير شدند و حراست دانشگاه نيز با توجه به اينكه دانشگاه حصاري ندارد، نمي‌‏تواند كاري انجام دهند.
عزيزي علت حصاركشي نشدن محوطه دانشگاه را مشترك بودن زمين آن با زمين مردم منطقه اعلام كرد و گفت: يك‌‏ششم زمين دانشگاه متعلق به تعدادي از شهروندان ايلامي است كه هنوز مشخص نشده كدام قسمت متعلق به دانشگاه و كدام قسمت مختص شهروندان است كه اين امر منجر به ايجاد مشكلات عديده براي دانشجويان شده است.
دبير شوراي صنفي دانشگاه ايلام افزود: يكي از خوابگاه‌‏هاي دانشگاه به نام الغدير در نقطه دور افتاده شهر قرار دارد و اگر مورد حمله اراذل و اوباش قرار گيرد، كسي نمي‌‏تواند كاري انجام دهد.
وي گفت: اين مساله به استحضار وزير علوم, رييس جمهور و رياست دانشگاه رسيده است ولي تاكنون كاري در اين زمينه انجام نشده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز